Maanantaina 21.9. vietettiin Maailman Alzheimer-päivää, samalla käynnistyi valtakunnallinen muistiviikko, joka jatkuu 27.9. saakka.

Tänä vuonna muistiviikon teemana on: Muistiasia on kaikkien asia.

Muistiviikon tavoitteena on muistuttaa meitä kaikkia tärkeästä asiasta. Muistisairauksiin ja muistisairaisiin ihmisiin kohdistuu edelleen ennakkoluuloja ja negatiivisia asenteita, joita pyritään vähentämään lisäämällä tietoisuutta muistisairauksista.

 

Muistisairaus on kansantauti

Muistiliitto Ry:n mukaan muistisairautta sairastaa noin 200 000 suomalaista. Vuosittain diagnoosin saa 14 500 ihmistä. Omaisten ja läheisten kautta muistisairaus vaikuttaa jopa miljoonan ihmisen arkeen. Muistiliitto Ry arvioi, että väestön ikääntymisen myötä muistisairaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan tulevina vuosikymmeninä.

Muistisairaudet ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Yleisimpiä etenevistä muistisairauksista ovat Alzheimerin tauti ja verisuoniperäinen muistisairaus.

Muistisairauden varhainen toteaminen, oikea lääkitys, kuntoutus, sujuva arki ja mielekäs tekeminen pitävät yllä toimintakykyä ja aivoterveyttä. Nämä myös siirtävät vaativampien palveluiden tarvetta eteenpäin. On sekä muistipotilaan, että yhteiskunnan etu, kun muistisairaista huolehditaan ja heille tarjotaan sellaisia tukipalveluita, jotka edistävät toimintakyvyn ylläpitoa ja mahdollistavat muistisairaan omatoimisen, sujuvan ja mielekkään arjen.

 

Arki ja säännöllinen lääkitys muistisairauden kanssa

Muistisairauden kanssa eläessä ja sen edetessä moni tukeutuu vahvasti omaisten tai muiden läheisten tukeen. Apua voidaan kaivata niin arkisissa askareissa, kuin lääkkeiden annostelussakin.

Oikein toteutettu lääkehoito on tärkeää niin muistisairauden kuin muidenkin sairauksien kohdalla. Säännöllisen lääkehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että lääkkeet otetaan lääkärin antaman ohjeistuksen mukaisesti säännöllisesti, oikeaan aikaan ja oikealla annostuksella.

Koska muistisairaudet ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä voi muistisairauden alkaessa käytössä olla jo useita muitakin lääkkeitä. Usean eri lääkkeen annostuksen ja ottamisen muistaminen voi aiheuttaa haasteita kenelle tahansa meistä.

Kun säännölliseen monimutkaiseen lääkitykseen yhdistetään muistisairaus, ei tilanne ainakaan helpotu. Muistisairauden edetessä voi ilmetä haasteita oikeiden lääkkeiden ottamisessa oikeaan aikaan. Omainen voi kokea vaativaksi ja haastavaksi sekä omasta että muistipotilaan lääkityksestä huolehtimisen.

 

Annosjakelupalvelun avulla lisää omatoimisia vuosia kotona

Apteekista saatava annosjakelupalvelu voi tällaisessa tilanteessa olla todellinen arjen helpottaja. Annosjakelupalvelun käyttö lisää hoitomyöntyvyyttä ja tukee lääkehoidon onnistumista.

Annosjakelupalvelussa lääkkeet annostellaan valmiiksi kahden viikon annospussijaksoihin. Jokaiseen pussiin on selkeästi kirjattu viikonpäivä, päivämäärä ja kellon aika milloin lääkkeet tulee ottaa. Pussiin on kirjattu myös sen sisältämät lääkkeet.

Annosjakelupalvelu parantaa myös lääkitysturvallisuutta. Jokaisen apteekista noudetun annospussijakson mukana asiakas saa mukaansa aina ajantasaisen lääkityskortin, josta näkee selkeästi tämänhetkisen lääkityksen. Koneellinen annosjakelupalvelu on myös turvallinen vaihtoehto, sillä annospussin virhemahdollisuus on hyvin pieni, vain promillen sadasosia.

 

Vähemmän aikaa omasta tai läheisen lääkityksestä huolehtimiseen ja enemmän aikaa läheisten kanssa yhdessäoloon ja elämän pienistä iloista nauttimiseen. Tämä kuulostaa varmasti jokaiselle mieluisalta ratkaisulta.

 

Kun sinulla on annosjakelupalvelu käytössäsi, apteekki uusii reseptit puolestasi ja noutaessasi kahden viikon lääkkeet annospusseissa maksat vain noudetuista lääkkeistä ja itse palvelusta. Lisäksi mukaan saa aina ajantasaisen annostuskortin, josta näet tällä hetkellä käytössä olevat lääkkeet. Näin lääkekustannukset jakautuvat tasaisemmin ja saatavilla on aina ajantasainen tieto omasta lääkityksestä.

Ihmiselle on vanhetessa tai sairastuessa tärkeää säilyttää oman elämänsä hallinta mahdollisimman pitkään. Mahdollisuus elää omatoimista, itsensä näköistä elämää on tärkeä meille kaikille. Tuttu ja viihtyisä ympäristö myös tukee toimintakykyä. Tästä syystä onkin järkevää käydä läpi erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten kotona pärjäämistä voidaan tukea. Yksi näistä vaihtoehdoista on annosjakelupalvelu.  

 

Miten aloittaa Oma-annospalvelun käyttö?

Kaipaatko lisää tietoa annosjakelupalvelusta?

Haluatko löytää lähimmän Oma-annos apteekin?


Kaikki kirjoitukset