On viikonloppu, työvuorosi on alkamassa. Huoneessa nro 3 asuva asukas vaikeroi ja valittaa kipua.

Ääh. Se tietää tunteja odotusta päivystyksessä. Mitä jos yksiköllänne olisikin rajattu lääkevarasto, josta voisi äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa käyttää kipulääkettä. Tietysti ohjeistus olisi tehtävä huolella ja mietittävä milloin yhteisen lääkevaraston käyttö olisi suotavaa mutta helpottaisihan se ja ennen kaikkea vähentäisi asukkaiden kärsimystä, kun hoito voitaisiin aloittaa heti. 

Sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköt ovat voineet perustaa rajatun huhtikuusta 2022 lähtien. Samalla ikääntyneiden palveluyksiköiden mahdollisuutta pitää lääkevarastossaan antibiootteja rajoitetaan. Rajatun lääkevaraston avulla yksikössä voidaan hoitaa asukkaita nopeasti riippumatta apteekin aukioloajoista. Rajatun lääkevaraston pitäminen on yksityisille palveluntuottajille luvanvaraista ja julkisille toimijoille ilmoituksenvaraista.  

Julkiset toimijat:  

  • ilmoitus alueensa aluehallintoviranomaiselle 

Yksityiset toimijat:  

  • lupa Valviralta, jos palveluntuottaja toimii usean aluehallintaviraston alueella 
  • lupa alueensa aluehallintoviranomaiselta, jossa toimintayksikkö sijaitsee  

Rajatun lääkevaraston edellytyksiä ovat laillistetun lääkärin hyväksymä lääkehoitosuunnitelma, jossa ohjeistus lääkevaraston käytöstä ja sisällöstä sekä kuvaus toiminnasta. Lääkevarastolla pitää olla nimetty vastuuhenkilö, jonka on oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja hänellä on oltava riittävä koulutus. Vastuuhenkilön on oltava säännöllisesti toimintayksikössä paikalla. 

Kolmella askeleella saatte käyttöönne rajatun lääkevaraston. Nyt onkin hyvä sauma laittaa samalla lääkehoitosuunnitelma kuntoon.

Voimme auttaa perustamaan rajatun lääkevaraston ja helpottaa kirjallisia töitä muokkaamalla lääkehoitosuunnitelma vaatimusten mukaiseksi.  

 

 

Annika Leppäsilta
Kehittämispäällikkö, Pharmac Finland Oy


Kaikki kirjoitukset