Talouselämän artikkelissa ”Satavuotiaiden määrä moninkertaistuu Suomessa” avattiin tutuksi tullutta teemaa väestömme nopeasta ikääntymisestä. Esimerkkinä artikkelissa siteerataan Tilastokeskuksen tuoreinta väestöennustetta, jonka mukaan tuhannen sata vuotta täyttäneen raja ohitetaan vuonna 2021. ”Hyvin vanhojen ihmisten eli yli 90-vuotiaiden joukko on kaikkein nopeimmin kasvava ikäryhmä niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa”, gerontologian professori Marja Jylhä toteaa artikkelissa. Tämä tilanne luo painetta sekä kotihoitoon että omaishoivaan.

Annosjakelulla tutkitusti aikaa hoivaan

Kotihoidossa ja palveluasumisessa on alkuvuodesta painittu juuri tämän kysymyksen äärellä: mistä resursseja hoitaa yhä pidempään eläviä ihmisiä? Eräs konkreettinen ratkaisu haasteeseen on lääkkeiden koneellinen annosjakelu, joka tutkitusti säästää hoitajien aikaa hoivayksiköissä sekä on merkittävänä apuna ja turvana omaishoitajien raskaassa arjessa.

Pharmac tutki syksyllä 2017 hoitajien lääkehuoltoon käyttämää aikaa 30 asukkaan palveluasumisen yksikössä. Tutkimuksessa verrattiin ajankäyttöä perinteisen käsijakelun ja koneellisen annosjakelun välillä. Tulokset osoittivat, että lääkehuoltoon käytetty aika puolittui ja käytännössä säästynyt aika siirtyi mm. tärkeään välittömään hoivatyöhön ja asiakkaan hyväksi.

Samansuuntainen tulos tuli vuonna 2016 Pharmacin teettämässä sähköisessä kyselyssä yli 1300 lähi- ja sairaanhoitajalle, joille annosjakelu oli tuttua: 80% vastasi olevansa joko täysin tai osittain samaa mieltä, että annosjakelu vapauttaa hoitajan aikaa asiakkaan hoitoon.

Keinoja ja palveluita löytyy sekä omaishoitajien että hoivayksiköiden avuksi. Apu lääkehoidon turvalliseen toteutumiseen on yhtä lähellä kuin paikallinen apteekki.


Kaikki kirjoitukset