Oma-annos.fi

Vapauttaa hoitohenkilös­tölle aikaa lääkejaosta muihin tehtäviin.

Lue lisää

Vapauttaa hoitohenkilös­tölle aikaa lääkejaosta muihin tehtäviin.

Oma-annospalvelussa potilas saa säännöllisesti otettavat lääkkeensä valmiissa annospusseissa

Lääkkeiden annosjakelu sopii sekä kotihoidon että hoiva- ja palvelutalojen asiakkaille. Koneellisessa annosjakelussa potilaiden lääkkeet toimitetaan apteekista hoitoyksikköön kahden viikon lääke-erä kerrallaan valmiiksi annospusseihin jaettuna. Hoitajien aikaa säästyy lääkkeiden käsijakelusta, kaksoistarkistuksista ja resepteistä huolehtimisen sijaan muihin tärkeisiin tehtäviin.

Annosjakelu lisää lääkitysturvallisuutta, sillä koneellinen jakelu on käytännössä virheetöntä ja sen oikeellisuus tarkistetaan sekä annosjakeluyksikössä että apteekissa. Lisäksi asiakkaan lääkitys arvioidaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa, jotta yhteisvaikutuksilta vältytään ja pusseihin pakataan vain asiakkaan tarvitsemat lääkkeet.

Hyödyt hoitoyksiköille

 • Tarkkuutta vaativan lääkkeiden käsijakelun ja kaksoistarkistusten tarve vähenee ja henkilökunnan työaikaa säästyy muihin tehtäviin
 • Reseptien uusimisista tai lääkkeiden loppumisesta ei tarvitse huolehtia, kun apteekki uusii reseptit ajallaan
 • Lääkkeiden säilyttämiseen liittyvä tilantarve vähenee, kun yksittäisten pakkausten sijaan tarvitaan vain pussirulla
 • Lääkkeet on helppo antaa oikeaan aikaan oikealle henkilölle, sillä pusseissa lukee selkeästi asiakkaan nimi, pussin ottoaika ja pussissa olevat lääkkeet
 • Lääkehävikkiä ja lääkejätettä tulee vähemmän, mikä säästää kustannuksia ja ympäristöä

Annosjakelusta hyötyy moni

Pharmacin Oma-annospalvelu tarjoaa potilaille turvallista ja sujuvaa lääkehoitoa, omaisille helppoutta ja huolettomuutta ja vapauttaa hoitajien työaikaa lääkejaosta muihin tärkeisiin työtehtäviin. Se tuo myös yhteiskunnalle säästöjä lääkekustannuksiin mm. pienentämällä lääkehävikkiä ja -jätettä.

Parantaa lääkitysturvallisuutta

 • Lääkitysturvallisuus lisääntyy, koska lääkitys on tarkastettu yhteistyössä apteekin ja hoitavan lääkärin kanssa
 • Päivittäin tarvittavien pussien lukumäärä ja sopivat ottoajankohdat voidaan määritellä yksilöllisesti
 • Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on käytännössä virheetöntä. Lisäksi jakelun oikeellisuus tarkistetaan sekä annosjakeluyksikössä että apteekissa.
 • Väärinkäyttöriski ja uhkatilanteet vähenevät, kun lääkehuoneessa tai asiakkaan kotona ei tarvitse säilyttää suuria lääkemääriä

Miten annosjakelu toimii?
 • Hoivayksikkö tilaa asiakkaiden lääkkeet apteekista ja ilmoittaa tarvittaessa lääkitysmuutoksista
 • Apteekki tarkistaa lääkehoidon yhteisvaikutusten ja päällekkäisten lääkkeiden poistamiseksi ja hoitaa reseptinuusimispyynnöt
 • Apteekki tilaa lääkkeet annosjakeluyksikkö Pharmacista
 • Lääkejako tapahtuu annosjakeluyksikössä koneellisesti ja on käytännössä lähes virheetöntä. Jokainen annospussi kuvataan, joten jakelun oikeellisuus voidaan varmentaa myös jälkikäteen
 • Lääkkeet toimitetaan apteekista hoitoyksikköön kahden viikon lääke-erä kerrallaan valmiiksi annospusseihin jaettuna. Lääkkeiden mukana toimitetaan ajantasaiset annostuskortit, joista tilaus ja ajantasainen lääkitys on helppo tarkastaa
 • Lääkkeet on helppo antaa oikeaan aikaan oikealla potilaalle selkeästi merkityistä annospusseista
Mitä kustannuksia annosjakelusta tulee?
 • Annosjakelun viikkohinnat vaihtelevat apteekkikohtaisesti. Hintoja kannattaa kysyä suoraan lähiapteekeilta
 • Jos asiakas maksaa palkkion itse, palkkiosta voi saada tietyin edellytyksin Kela-korvauksen
 • Annosjakelu voi säästää asiakkaan lääkekuluissa, sillä lääkkeet jaellaan aina edullisista, viitehintaputkessa olevista lääkepakkauksista. Lääkkeet hinnoitellaan yksittäishinnoilla, jolloin asiakas maksaa vain palvelusta ja jaetuista lääkkeistä
 • Jos lääkityksiä muutetaan tai lopetetaan, lääkehukkaa on korkeintaan kahden viikon erä
 • Kela korvaa asiakkaiden annosjakelulääkkeet normaalisti
Kenelle annosjakelu sopii?
 • Annosjakelu soveltuu parhaiten henkilöille, joilla on säännöllinen ja vakiintunut lääkitys
 • Useimmat säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit soveltuvat annosjakeluun
 • Poikkeuksena sytostaatteja, hormoneja ja joitakin antibiootteja ei voida annosjaella kontaminaatioriskin vuoksi
 • Voimakkaasti allergisille annosjakelua ei suositella
 • Koska annosjakelussa käytetään edullisia geneerisiä lääkevalmisteita, asiakas ei sovellu annosjakeluun, jos hän tai lääkäri kieltävät lääkevaihdon
Annosjakelun lääkevalikoima
 • Annosjakeluun soveltuvat useimmat tabletit ja kapselit
 • Poikkeuksena hormonit, sytostaatit ja jotkut antibiootit (lukuun ottamatta trimetopriimia, nitrofurantoiinia ja metenamiinihippuraattia) eivät sovellu annosjaeltaviksi
 • Esim. tasapainossa oleva Marevan-hoito käy
 • Myös puolikkaita tabletteja voidaan jaella
 • Myös asiakkaan tarvitsemat vitamiinit ja muut ravintolisät voidaan jaella annospusseihin
 • Annosjakelussa käytetään edullisia viitehintaputkivalmisteita, jotka soveltuvat annosjakeluun mm. säilyvyytensä puolesta. Lääkevalikoima pyritään pitämään mahdollisimman muuttumattomana
 • Muut kuin annosjakelulääkkeet, esimerkiksi insuliinit, astmasuihkeet, tipat ja voiteet, tilataan ja toimitetaan apteekista normaalisti
Lääkitysmuutokset
 • Lääkitysmuutoksista tulee ilmoittaa apteekkiin sovitulla tavalla ja niistä tarvitaan uusi e-resepti
 • Lääkitysmuutokset pyritään tekemään aina vasta seuraaviin pusseihin. Lääkäriltä tulee varmistaa, voiko lääkitysmuutos odottaa seuraavaan tilaukseen
 • Kiireellisesti aloitettavat lääkkeet ja antibioottikuurit määrätään ja toimitetaan apteekista joko pieninä pakkauksina tai annosjakelun kätevinä tuotepusseina, joihin voidaan pakata 1-8 tablettia
 • Jos pussista pitää poistaa tabletteja, ulkonäön tunnistaminen on helpointa älypuhelimeen asennettavalla QR-koodilukijalla, joka näyttää annostuskortista asiakkaan lääkkeiden kuvat, kuvaustekstit ja Lääkeoppaan tiedot
 • Kaikkien annosjakelulääkkeiden kuvat löytyvät myös Pharmacin hoitaja-extranetistä
Miten tunnistaa tabletit? Mistä lääketietoa?
 • Annosjakelulääkkeiden mukana tulee aina annostuskortti, jossa on QR-koodi. QR-koodin voi lukea potilaan annostuskortista älypuhelimeen asennettavalla maksuttomalla QR-koodin lukuohjelmalla. Ohjelma näyttä potilaan annosjakelulääkkeiden kuvat, kuvailutekstit ja Lääkeoppaan tekstit
 • Pharmacilla on hoitajille oma Extranet-palvelu, josta näkee helposti koko annosjakelulääkevalikoiman. Myös extranetissä on kaikkien lääkkeiden kuvat ja Lääkeoppaan tekstit
Yhteistyö apteekin kanssa
 • Annosjakeluapteekki auttaa hoitoyksikköä annosjakelun käynnistämisessä ja henkilökunnan kouluttamisessa
 • Apteekki toimittaa hoitoyksikköön hoitajien extranetin käyttäjätunnukset
 • Apteekin kanssa sovitaan, mikä on hoitoyksikölle sopiva lääkkeiden tilauspäivä ja mihin mennessä tilaukset ja tilausmuutokset on ilmoitettava
 • Säännölliset yhteistyötapaamiset varmistavat, että toiminta on sujuvaa

Kysyttävää Oma-annospalvelusta?

(09) 3154 5800, arkisin klo 8-16