Oma-annos.fi
Oma

Annosjakelu parantaa lääkitysturvallisuutta ja antaa aikaa hoivatyöhön.

Tutustu Oma-annospalveluun Tutustu OmaPro-palveluihin

Annosjakelu parantaa lääkitysturvallisuutta ja antaa aikaa hoivatyöhön.

Oma-annospalvelussa potilas saa säännöllisesti otettavat lääkkeensä valmiissa annospusseissa

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu sopii sekä kotihoidon että hoiva- ja palvelutalojen asiakkaille. Annosjakelussa asiakkaan lääkkeet toimitetaan apteekista hoitoyksikköön kahden viikon lääke-erissä, valmiiksi annospusseihin jaettuna.

Annosjakelu lisää lääkitysturvallisuutta, sillä koneellinen jakelu on käytännössä virheetöntä, ja sen oikeellisuus tarkistetaan sekä annosjakeluyksikössä että apteekissa.

Hyödyt hoitoyksiköille

 • Annosjakelu on turvallista ja sujuvaa lääkehoitoa vapauttaen hoitajien työaikaa lääkkeiden käsijakelusta hoivatyöhön
 • Reseptien hallinnointi ja uusiminen ajallaan hoituu apteekissa
 • Lääkkeiden säilytys yksikössä vie vähemmän tilaa, kun lääkepakkausten sijasta säännölliset lääkkeet pakataan kahden viikon pussirullaan
 • Lääkehävikki ja –jäte vähenee, mikä säästää kustannuksia ja ympäristöä

Annosjakelu on turvallisempaa lääkehoitoa

Annosjakelu on askel matkalla turvallisempaan lääkehoitoon. Annosjakelussa asiakkaan lääkitys arvioidaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa yhteisvaikutusten varalta, ja näin pusseihin pakataan vain asiakkaan tarvitsemat lääkkeet. Lääkkeiden antaminen oikealle henkilölle on sujuvaa ja turvallista, sillä annospusseihin merkitty asiakkaan nimi, lääkkeen ottoaika ja lääkkeet.
Annosjakelu huojentaa omaisten huolta läheisensä lääkityksen oikeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Hyödyt asiakkaalle ja omaiselle

 • Lääkitysturvallisuus lisääntyy, koska lääkitys on tarkastettu yhteistyössä apteekin ja hoitavan lääkärin kanssa.
 • Omaisen huoli läheisensä lääkityksen oikeellisuudesta huojentuu.
 • Annospussit on tarvittaessa helppo ottaa mukaan lomalle tai kotiin.
 • Päivittäisten annospussien määrä ja lääkkeiden ottoajankohdat voidaan määritellä yksilöllisesti.
 • Annosjakelu on käytännössä virheetöntä. Lisäksi jakelun oikeellisuus tarkistetaan sekä annosjakeluyksikössä että apteekissa.
 • Lääkkeiden väärinkäyttöriski ja uhkatilanteet vähenevät, kun lääkehuoneessa tai asiakkaan kotona ei tarvitse säilyttää suuria lääkemääriä.

Miten annosjakelu toimii?
 • Hoivayksikkö tilaa asiakkaiden lääkkeet apteekista ja ilmoittaa tarvittaessa lääkitysmuutoksista
 • Apteekki tarkistaa lääkehoidon yhteisvaikutusten ja päällekkäisten lääkkeiden poistamiseksi ja hoitaa reseptinuusimispyynnöt
 • Apteekki tilaa lääkkeet annosjakeluyksikkö Pharmacista
 • Lääkejako tapahtuu annosjakeluyksikössä koneellisesti ja on käytännössä lähes virheetöntä. Jokainen annospussi kuvataan, joten jakelun oikeellisuus voidaan varmentaa myös jälkikäteen
 • Lääkkeet toimitetaan apteekista hoitoyksikköön kahden viikon lääke-erä kerrallaan valmiiksi annospusseihin jaettuna. Lääkkeiden mukana toimitetaan ajantasaiset annostuskortit, joista tilaus ja ajantasainen lääkitys on helppo tarkastaa
 • Lääkkeet on helppo antaa oikeaan aikaan oikealla potilaalle selkeästi merkityistä annospusseista
Mitä kustannuksia annosjakelusta tulee?
 • Annosjakelun viikkohinnat vaihtelevat apteekkikohtaisesti. Hintoja kannattaa kysyä suoraan lähiapteekeilta
 • Jos asiakas maksaa palkkion itse, palkkiosta voi saada tietyin edellytyksin Kela-korvauksen
 • Annosjakelu voi säästää asiakkaan lääkekuluissa, sillä lääkkeet jaellaan aina edullisista, viitehintaputkessa olevista lääkepakkauksista. Lääkkeet hinnoitellaan yksittäishinnoilla, jolloin asiakas maksaa vain palvelusta ja jaetuista lääkkeistä
 • Jos lääkityksiä muutetaan tai lopetetaan, lääkehukkaa on korkeintaan kahden viikon erä
 • Kela korvaa asiakkaiden annosjakelulääkkeet normaalisti
Kenelle annosjakelu sopii?
 • Annosjakelu soveltuu parhaiten henkilöille, joilla on säännöllinen ja vakiintunut lääkitys
 • Useimmat säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit soveltuvat annosjakeluun
 • Poikkeuksena sytostaatteja, hormoneja ja joitakin antibiootteja ei voida annosjaella kontaminaatioriskin vuoksi
 • Voimakkaasti allergisille annosjakelua ei suositella
 • Koska annosjakelussa käytetään edullisia geneerisiä lääkevalmisteita, asiakas ei sovellu annosjakeluun, jos hän tai lääkäri kieltävät lääkevaihdon
Annosjakelun lääkevalikoima
 • Annosjakeluun soveltuvat useimmat tabletit ja kapselit
 • Poikkeuksena hormonit, sytostaatit ja jotkut antibiootit (lukuun ottamatta trimetopriimia, nitrofurantoiinia ja metenamiinihippuraattia) eivät sovellu annosjaeltaviksi
 • Esim. tasapainossa oleva Marevan-hoito käy
 • Myös puolikkaita tabletteja voidaan jaella
 • Myös asiakkaan tarvitsemat vitamiinit ja muut ravintolisät voidaan jaella annospusseihin
 • Annosjakelussa käytetään edullisia viitehintaputkivalmisteita, jotka soveltuvat annosjakeluun mm. säilyvyytensä puolesta. Lääkevalikoima pyritään pitämään mahdollisimman muuttumattomana
 • Muut kuin annosjakelulääkkeet, esimerkiksi insuliinit, astmasuihkeet, tipat ja voiteet, tilataan ja toimitetaan apteekista normaalisti
Lääkitysmuutokset
 • Lääkitysmuutoksista tulee ilmoittaa apteekkiin sovitulla tavalla ja niistä tarvitaan uusi e-resepti
 • Lääkitysmuutokset pyritään tekemään aina vasta seuraaviin pusseihin. Lääkäriltä tulee varmistaa, voiko lääkitysmuutos odottaa seuraavaan tilaukseen
 • Kiireellisesti aloitettavat lääkkeet ja antibioottikuurit määrätään ja toimitetaan apteekista joko pieninä pakkauksina tai annosjakelun kätevinä tuotepusseina, joihin voidaan pakata 1-8 tablettia
 • Jos pussista pitää poistaa tabletteja, ulkonäön tunnistaminen on helpointa älypuhelimeen asennettavalla QR-koodilukijalla, joka näyttää annostuskortista asiakkaan lääkkeiden kuvat, kuvaustekstit ja Lääkeoppaan tiedot
 • Kaikkien annosjakelulääkkeiden kuvat löytyvät myös Pharmacin hoitaja-extranetistä
Miten tunnistaa tabletit? Mistä lääketietoa?
 • Annosjakelulääkkeiden mukana tulee aina annostuskortti, jossa on QR-koodi. QR-koodin voi lukea potilaan annostuskortista älypuhelimeen asennettavalla maksuttomalla QR-koodin lukuohjelmalla. Ohjelma näyttä potilaan annosjakelulääkkeiden kuvat, kuvailutekstit ja Lääkeoppaan tekstit
 • Pharmacilla on hoitajille oma Extranet-palvelu, josta näkee helposti koko annosjakelulääkevalikoiman. Myös extranetissä on kaikkien lääkkeiden kuvat ja Lääkeoppaan tekstit
Yhteistyö apteekin kanssa
 • Annosjakeluapteekki auttaa hoitoyksikköä annosjakelun käynnistämisessä ja henkilökunnan kouluttamisessa
 • Apteekki toimittaa hoitoyksikköön hoitajien extranetin käyttäjätunnukset
 • Apteekin kanssa sovitaan, mikä on hoitoyksikölle sopiva lääkkeiden tilauspäivä ja mihin mennessä tilaukset ja tilausmuutokset on ilmoitettava
 • Säännölliset yhteistyötapaamiset varmistavat, että toiminta on sujuvaa