Oma-annos.fi
Oma

Oma-annospalvelu helpottaa potilaasi arkea ja lisää lääkitys­turvalli­suutta.

Lue lisää

Oma-annospalvelu helpottaa potilaasi arkea ja lisää lääkitys­turvalli­suutta.

Oma-annospalvelun avulla potilaasi saa säännöllisesti otettavat lääkkeensä valmiissa annospusseissa

Pharmacin Oma-annospalvelu tukee potilaasi lääkehoidon oikeaa toteutumista, lisää lääkitysturvallisuutta ja helpottaa oleellisesti lääkkeiden käytön seurantaa. Oma-annospalvelu sopii parhaiten henkilöille, joilla on pysyvä ja säännöllinen lääkitys.

Helppoa ja turvallista lääkehoitoa

 • Potilaalle toimitetaan apteekista kahden viikon lääke-erä kerrallaan annospusseihin jaettuna
 • Pussien mukana tulee aina uusi annostuskortti
 • Lääkkeiden otto tapahtuu selkeästi merkityistä annospusseista todennäköisemmin oikein
 • Pussien lukumäärä ja ottoajankohdat voidaan määritellä tapauskohtaisesti
 • Väärinkäyttöriski pienenee, kun kotona ei säilytetä kerralla suuria lääkemääriä
 • Apteekki tarkistaa lääkehoidon yhteisvaikutusten ja päällekkäisten lääkkeiden poistamiseksi ja hoitaa reseptien uusimispyynnöt
 • Lääkejako tapahtuu annosjakeluyksikössä koneellisesti ja on käytännössä lähes virheetöntä

Annosjakelusta hyötyy moni

Pharmacin Oma-annospalvelu tarjoaa potilaallesi turvallista ja sujuvaa lääkehoitoa, omaisille helppoutta ja huolettomuutta, ja vapauttaa hoitajien työaikaa lääkejaosta muihin tärkeisiin työtehtäviin. Se tuo myös yhteiskunnalle säästöjä lääkekustannuksiin mm. vähentämällä lääkehävikkiä ja -jätteen määrää.

Kenelle?

 • Annosjakelu soveltuu parhaiten potilaalle, jolla on säännöllinen ja vakiintunut lääkitys
 • Useimmat säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit soveltuvat annosjakeluun
 • Poikkeuksena sytostaatteja, hormoneja ja joitakin antibiootteja ei voida annosjaella kontaminaatioriskin vuoksi
 • Esim. tasapainossa oleva Marevan-hoito käy
 • Voimakkaasti allergisille annosjakelua ei suositella

Tietoa lääkäreille

Ennen annosjakelun aloittamista
 • Lääkäri tekee hoitopäätöksen lääkkeiden annosjakeluun siirtymisestä ja arvioi lääkehoidon tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden
 • Apteekissa tarkastetaan asiakkaan lääkityksestä interaktiot ja päällekkäisyydet sekä sopivuus annosjakeluyksikön lääkevalikoimaan
 • Tarvittaessa apteekilta voi pyytää laajemman lääkityksen arviointiraportin
 • Tämän jälkeen voidaan pitää yhteispalaveri lääkitysten läpikäymiseksi lääkärin, hoitoyksikön ja apteekin kesken: Karsitaan mahdolliset turhat ja päällekkäiset lääkkeet, arvioidaan apteekin raportoimat huomiot, varmistetaan valmisteiden soveltuvuus annosjakeluun sekä valitaan lääkehoidon ja potilaan kannalta optimaaliset ottoajankohdat.
Lääkkeiden soveltuvuus annosjakeluun ja viitehinta
 • Lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun soveltuvat useimmat tabletit ja kapselit
 • Poikkeuksena vahvat hormonit, sytostaatit ja jotkut antibiootit (lukuun ottamatta trimetopriimia, nitrofurantoiinia ja metenamiinihippuraattia) eivät sovellu annosjaeltaviksi
 • Myös puolikkaita tabletteja voidaan jaella
 • Annosjakelussa käytetään edullisia viitehintaputkivalmisteita, jotka soveltuvat annosjakeluun mm. säilyvyytensä puolesta
 • Lääkevaihtokieltoa ei voida käyttää
 • Lääkevalikoima pyritään pitämään mahdollisimman pitkään samana
Uuden annosjakelureseptin kirjoittaminen
 • Kirjoita resepti määrälle ”kahden vuoden tarve”; reseptiin ei merkitä lääkepakkausten tai tablettien kokonaismäärää, paitsi alle vuodeksi määrättävissä lääkkeissä
 • Merkitse annosjakelumerkintä e-reseptiin
 • Kirjoita annostusohje ilman lyhenteitä. Myös lääkkeen käyttötarkoitus ja ottoajankohdat tarvitaan, jotta tieto saadaan kirjattua oikein myös potilaan annostuskorttiin
 • Kirjoita e-reseptit myös annospusseihin haluttaville ravintolisille
Jos lääke annostellaan eri päivinä eri vahvuuksilla
 • Määrää lääkkeet kaikille niille vahvuuksille, joita asiakas tarvitsee: jos jokin lääke annostellaan eri päivinä eri vahvuuksilla, kirjoita molemmille vahvuuksille oma resepti
Jos haluat määrätä puolikkaan tabletin
 • Annosjakelussa puolikkaat tabletit pyritään korvaamaan aina kokonaisilla
 • Määräämisesimerkki: Furosemidi 40 mg x 1,5 kirjoita annosjakeluasiakkaalle resepti sekä 40 mg että 20 mg vahvuuksille
 • Tarvittaessa myös puolikkaat tabletit voidaan jakaa koneellisesti
Lääkitysmuutokset
 • Lääkitysmuutokset pyritään ajoittamaan aina asiakkaan seuraavaan pussijaksoon
 • Koneellinen annosjakelu perustuu reseptiin merkittyihin tietoihin
 • Lääkitys- ja annosmuutoksista laaditaan uusi e-resepti
Kiireelliset lääkelisäykset ja antibioottikuurit
 • Kiireelliset lääkelisäykset ja antibioottikuurit määrätään ja toimitetaan jaettavaksi jaksosta erillään, joko pieninä pakkauksina tai annosjakelun kätevänä tuotepussina, johon voidaan pakata 1-8 tablettia
Annosjakeluasiakkaan kotiuttaminen laitoshoidosta
 • Kotiuttava laitoshoidon yksikkö varmistaa, ettei potilaan lääkehoito keskeydy
 • On hyvä antaa potilaalle muutaman päivän lääkehoitoa vastaavat lääkkeet mukaan hoitoyksiköstä, jotta asiakkaalle ehditään tilata ja toimittaa ajantasaisen lääkityksen mukainen annosjakelujakso