Laajennamme  palveluvalikoimaamme annosjakelupalvelusta hoivayksiköille tarjottavilla Oma-Lääkitysturvallisuuspalveluilla. Palvelut on suunniteltu hoivayksiköille ja kunnille lääkehoidon turvallisuuden edistämiseksi.  Oma-Lääkitysturvallisuuspalvelussa hoivayksikkö voi ulkopuolisen asiantuntijan tuella kartoittaa lääkehuoltonsa nykytilan, ja sen perusteella laatia tai päivittää lääkehoitosuunnitelmansa. Lääkehoitosuunnitelman hyväksyy vastuulääkäri.

Tuotamme Oma-Lääkitysturvallisuuspalvelun yhteistyössä etäklinikkapalveluita tarjoavan Medics24:n kanssa. Medics24 tarjoaa Oma-Lääkitysturvallisuuspalveluun sähköisen, suojatun ympäristön Sirppan jossa lääkehoitosuunnitelma ja lääkeluvat ovat hoivayksikön palveluesimiehen hallinnoitavissa. Palvelu on hinnoiteltu hoitajakohtaisesti, jolloin kuukausimaksu riippuu yksikön hoitajien määrästä. Hoivayksikön lääkehuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviin tarpeisiin Oma-Lääkitysturvallisuuspalveluista on hankittavissa muun muassa asiantuntijafarmaseutin suorittama lääketilan kartoitus, sisältäen raportin ja suositukset. Hoitohenkilöstön osaamisen päivittämiseen tuotamme etäkoulutuksia eri teemoilla.

Hoivayksiköt ovat alkaneet yhä enemmän kiinnittää huomiota lääkitysturvallisuuteen, ja lähiapteekkien toimittamana annosjakelu on jo iso askel kohti parempaa lääkitysturvallisuutta. Haluamme kumppaniapteekkiemme rinnalla olla edelleen edistämässä ja kehittämässä lääkehoidon laatua tarjoamalla turvallisen lääkehoidon täydennyskoulutuksia apteekeille ja hoivayksiköille,’ sanoo toimitusjohtajamme Karoliina Kaijasilta-Järvenpää.


Kaikki kirjoitukset