Oma-annos.fi

Lääkitysturvallisuuspalvelut

Oma-Lääkitys­turvallisuus­palveluilla turvallisempaa lääkehoitoa

Oma-Lääkitys­turvallisuus­palvelussa autamme kartoittamaan yksikkösi lääkehuollon nykytilan. Lue lisää täydennyskoulutuksista ja muista palveluistamme!

Oma-Lääkitys­turvallisuus­palveluilla turvallisempaa lääkehoitoa

Lääkitysturvallisuus on yksi potilasturvallisuuden tärkeimpiä tekijöitä. Pharmacin annosjakelupalvelu on laajentunut Oma-Lääkitys­turvallisuus­palveluilla, jotka on suunniteltu hoivayksikön avuksi kohti entistäkin turvallisempaa lääkehoitoa.

Asiantuntijat apunanne

Vuosittain tarkistettava lääkehoitosuunnitelma on hoivayksikön lääkehuollon perusta. Oma-Lääkitysturvallisuuspalvelussa asiantuntijamme kartoittaa yksikkösi lääkehuollon nykytilan ja auttaa tarpeen mukaan laatimaan tai päivittämään lääkehoitosuunnitelman. Vastuulääkärimme hyväksyy suunnitelman ja se tallennetaan sähköiseen palveluun jossa se on hallinnoitavissasi.  

Lääkehuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviin tarpeisiin tarjoamme asiantuntija-apua mm. lääketilan kartoituksia. Hoitohenkilöstön osaamisen päivittämiseen tuotamme etäkoulutuksia eri teemoilla.

Pharmac kumppaninaan Medics24 tuottaa hoitoyksiköille Oma-Lääkitysturvallisuuspalvelun, joka on polku turvallisempaan lääkehoitoon.

Hyödyt hoivayksikölle

 • Oma-Lääkitysturvallisuuspalvelu on turvallinen, dokumentoitu ja helposti hallittava tapa ylläpitää yksikön lääkehoidon käytäntöjä.
 • Palvelussa asiantuntijamme kartoittaa yksikkösi lääkehuollon nykytilan selkeän lomakkeen avulla.
 • Kartoituksen perusteella laaditaan tai päivitetään yksikön lääkehoitosuunnitelma.
 • Kartoituksen tuloksena tuotettavan lääkehoitosuunnitelman tarkistaa ja hyväksyy Oma-Lääkitysturvallisuuspalvelun vastuulääkäri.
 • Yksikön lääkehoitosuunnitelma ja ajantasaiset dokumentit tallennetaan digitaalisesti. Yksikön esimiehen on helppo hallinnoida ja tulostaa dokumentteja esim. auditoinneissa.
 • Hoitajien lääkeluvat ja täydennyskoulutukset on helppo hallinnoida Oma-Lääkitysturvallisuuspalvelun avulla.

Oma-Lääkitys­turvallisuus­palveluilla edistät hoivayksikkösi lääkehuollon laatua ja turvallisuutta.

Lääkehuollon järjestäminen

Prosessit jotka liittyvät mm. yksikön lääkkeiden tilaamiseen, toimituksiin ja säilytykseen.

 • Lääkehuollon kartoitus
 • Lääkehoitosuunnitelman laatiminen sisältäen lääkeluvat ja vastuulääkärin hyväksynnän
 • Lääkehoitosuunnitelman auditointi
 • Lääketilan kartoitus

Lääkehoidon
toteuttaminen

Prosessit jotka liittyvät mm. yksikön lääkkeiden kirjaamiseen, jakamiseen, vaikutusten seurantaan ja lääkityksen jatkuvuuteen.

 • Annosjakelun käyttöönottotuki
 • Lääkehoidon arviointipalvelut
 • Vastuulääkäripalvelut
 • Kysy-palvelut

Henkilöstön
osaaminen

Täydennyskoulutusta turvallisempaan lääkehoitoon, yksikön tarpeen mukaan.

 • Asiantuntijafarmaseutin etäkoulutukset
  – Luotettavat lääketiedon lähteet
  – Lääkkeiden annosteluajankohdat
  – Lääkemuodot
  – Lääkitysturvallisuus ja riskilääkkeet
  – Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
  – Lääkkeiden säilyttäminen ja hävittäminen
  – Iäkkäiden kivunhoito
 • Lääkärin ja ravitsemusterapeutin etäkoulutukset

Kyllä! Olen kiinnostunut!

(09) 3154 5800, arkisin klo 8-16

Valitse alta sinua kiinnostavat palvelut, niin otamme yhteyttä!