Oma-annos.fi

Referenssit

Tutustu OmaPro -referensseihin

OmaPro-koulutus räätälöitiin tarpeen mukaan

Pharmacin OmaPro-palvelut toteutti Tampereen kotihoidolle toukokuussa 2021 kahden tunnin koulutuksen. Aihealueet valikoituivat turvallisen lääkehoidon alueelta teemoina mm. riskilääkkeet ja turvallisen lääkehoidon toteuttaminen. Pharmacin ammattilainen suunnitteli kokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa ja heidän tarpeisiin pohjautuen: laadittiin hahmotelma koulutussisällöstä ja käytännön toteutuksesta jonka pohjalta asiakas sai konkreettisen tarjouksen. Asiakas itse päätti koulutuksen teeman, keston ja kohderyhmän. Koulutuksessa käytiin läpi turvallista lääkehoitoa useiden eri esimerkkitapausten kautta, joka herätti osallistujissa paljon ajatuksia mm. miten koulutusta sovelletaan omassa työssä. 

Kouluttajat farmasian kokeneita ammattilaisia

Pharmacin pääkouluttajana toimi asiantuntijafarmaseutti Teele Kelle joka on kouluttanut useita asiakkaita hoivaketjuissa ja kotihoidossa sekä konsultoinut lääkehoidon prosesseissa mm. lääkehoitosuunnitelman auditoinneissa. Teelellä on lääkehoidon arvioinnin (LHA) ja Turvallisen lääkehoidon (LTA) koulutus ja pätevyys. Koulutuksen hinta määräytyi sisällön ja koulutuksen keston perusteella (laskutusperusteena tuntihinta á 85 €/h + alv 24%).

Kiinnostuitko? Kysy lisää ja pyydä meiltä tarjous!

Pyydä tarjous

Saimme käytännönläheistä apua ja näkemystä turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen!

Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen on aina yksikön vastuulla, ja Kuhmoisissa tätä työtä olimmekin saaneet jo hyvin alkuun. Otimme Pharmacin asiantuntijafarmaseutin tueksi tehostetun palveluasumisen lääkehoitosuunnitelman sisällön ja rakenteen selkiyttämiseen. Halusimme ehdottomasti, että asiantuntijafarmaseutti on mukana paikan päällä yksikössä suunnitelman jalkautuksessa ja perehdytyksessä – näin hoitajilla oli mahdollisuus kysyä ja keskustella askarruttavista aiheista ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Suunnitelman toteutuksen auditointiin ja seurantaan saimme niin ikään tukea. Jatkoimme yhteistyötä myös kotihoidon organisaatiossamme: asiantuntijafarmaseutti oli mukana annosjakelun käyttöönoton suunnittelussa ja viemisessä osaksi kotihoidon lääkehoitosuunnitelmaa. 

Niukat resurssit ja arjen kiireet tuovat haastetta turvallisen lääkehoidon toteutukseen -lääkehoitosuunnitelman ääreen pitäisi olla aikaa pysähtyä ja sen sisältöön paneutua. Suosittelen Pharmacin asiantuntijafarmaseuttia tähän työhön vetoavuksi: saimme konkreettista apua etenemiseen, käytännön vinkkejä arkeen sekä mikä tärkeintä sitoutettua henkilökuntamme turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen.

Kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden palveluvastaava Taru Rajala, Kuhmoisten kotihoito ja vanhuspalvelut 

Lääkitysturvallisuuspolulla kulkiessa kannattaa käyttää asiantuntija-apua

Lääkehoitosuunnitelma on organisaation tärkein dokumentti turvallista lääkehoitoa toteutettaessa. Keväällä 2021 olimme Saarikan kuntayhtymässä edenneet turvallisen lääkehoidon polulla vaiheeseen, jossa kuntayhtymän toimintaa määrittelevä lääkehoitosuunnitelma oli yhdessä tehty ja työstetty STM:n Turvallisen Lääkehoidon oppaan ohjeita noudattaen. Tämän suunnitelman jalkauttamiseen ja muokkaamiseen kunkin yksikön toimintaa kuvaavaksi otimme tueksi Pharmacin asiantuntijafarmaseutin. Saimme palvelukuvauksen ja aikataulun, jonka mukaan vastuutimme yksiköiden esihenkilöt ja sairaanhoitajat tehostetun palveluasumisen yksikössä ja kotihoidossa Saarijärvellä. Jalkauttaminen ja perehdyttäminen tapahtui kätevästi etäkokousten avulla yhteisissä työpalavereissa. Suunnitelma oli ollut käytössä noin kuukauden, asiantuntijafarmaseutti auttoi meitä vielä auditoimaan suunnitelman toteuttamista käytännössä.

Opimme organisaationa prosessista ja saimme arvokasta, ulkopuolisen asiantuntijan palautetta. Tästä on hyvä jatkaa!

Palvelupäällikkö Anu Kinnunen, Perusturvaliikelaitos Saarikka

Asiantuntijuus näkyi ja kuului!

Meillä kotihoidossa turvallinen lääkehoito on keskeinen osa potilasturvallisuutta ja asiakkaiden hyvää hoitoa. Mahdollisten lääkehoitoon liittyvien riskien ennaltaehkäiseminen on ensiarvoisen tärkeää ja sen osalta haluamme pitää henkilöstömme osaamista yllä. Pharmacin OmaPro-koulutuksen sisällön pystyimme räätälöimään tarpeidemme mukaan ja toteutus olikin erittäin hyvin meille suunniteltu. Hyvä ja asiallinen koulutuspaketti!

Palvelupäällikkö Leila Mäkinen, Tampereen kotihoito

Pyydä tarjous!