Oma-annos.fi

Referenssit

Tutustu OmaPro -referensseihin

Asiantuntijuus näkyi ja kuului!

Meillä kotihoidossa turvallinen lääkehoito on keskeinen osa potilasturvallisuutta ja asiakkaiden hyvää hoitoa. Mahdollisten lääkehoitoon liittyvien riskien ennaltaehkäiseminen on ensiarvoisen tärkeää ja sen osalta haluamme pitää henkilöstömme osaamista yllä. Pharmacin OmaPro-koulutuksen sisällön pystyimme räätälöimään tarpeidemme mukaan ja toteutus olikin erittäin hyvin meille suunniteltu. Hyvä ja asiallinen koulutuspaketti!

Palvelupäällikkö Leila Mäkinen, Tampereen kotihoito

OmaPro-koulutus räätälöitiin tarpeen mukaan

Pharmacin OmaPro-palvelut toteutti Tampereen kotihoidolle toukokuussa 2021 kahden tunnin koulutuksen. Aihealueet valikoituivat turvallisen lääkehoidon alueelta teemoina mm. riskilääkkeet ja turvallisen lääkehoidon toteuttaminen. Pharmacin ammattilainen suunnitteli kokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa ja heidän tarpeisiin pohjautuen: laadittiin hahmotelma koulutussisällöstä ja käytännön toteutuksesta jonka pohjalta asiakas sai konkreettisen tarjouksen. Asiakas itse päätti koulutuksen teeman, keston ja kohderyhmän. Koulutuksessa käytiin läpi turvallista lääkehoitoa useiden eri esimerkkitapausten kautta, joka herätti osallistujissa paljon ajatuksia mm. miten koulutusta sovelletaan omassa työssä. 

Kouluttajat farmasian kokeneita ammattilaisia

Pharmacin pääkouluttajana toimi asiantuntijafarmaseutti Teele Kelle joka on kouluttanut useita asiakkaita hoivaketjuissa ja kotihoidossa sekä konsultoinut lääkehoidon prosesseissa mm. lääkehoitosuunnitelman auditoinneissa. Teelellä on lääkehoidon arvioinnin (LHA) ja Turvallisen lääkehoidon (LTA) koulutus ja pätevyys. Koulutuksen hinta määräytyi sisällön ja koulutuksen keston perusteella (laskutusperusteena tuntitaksa á 85 €/h + alv 24%).

Kiinnostuitko? Kysy lisää ja pyydä meiltä tarjous!

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous!