Lääkehoitosuunnitelma on organisaation tärkein dokumentti turvallista lääkehoitoa toteutettaessa. Keväällä 2021 olimme Saarikan kuntayhtymässä edenneet turvallisen lääkehoidon polulla vaiheeseen, jossa kuntayhtymän toimintaa määrittelevä lääkehoitosuunnitelma oli yhdessä tehty ja työstetty STM:n Turvallisen Lääkehoidon oppaan ohjeita noudattaen. Tämän suunnitelman jalkauttamiseen ja muokkaamiseen kunkin yksikön toimintaa kuvaavaksi otimme tueksi Pharmacin asiantuntijafarmaseutin. Saimme palvelukuvauksen ja aikataulun, jonka mukaan vastuutimme yksiköiden esihenkilöt ja sairaanhoitajat tehostetun palveluasumisen yksikössä ja kotihoidossa Saarijärvellä. Jalkauttaminen ja perehdyttäminen tapahtui kätevästi teams-kokousten avulla yhteisissä työpalavereissa. Kun suunnitelma oli ollut käytössä noin kuukauden, asiantuntijafarmaseutti auttoi meitä vielä auditoimaan suunnitelman toteuttamista käytännössä.

Opimme organisaationa prosessista ja saimme arvokasta, ulkopuolisen asiantuntijan palautetta. Tästä on hyvä jatkaa!’ 

Palvelupäällikkö Anu Kinnunen, Perusturvaliikelaitos Saarikka

OmaPro-palvelut vastaavat organisaation erilaisiin tarpeisiin

Olemme toteuttaneet Perusturvaliikelaitos Saarikassa Saarijärven kunnan tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon organisaation lääkehoitosuunnitelmien yksikkökohtaisen jalkautuksen ja auditoinnin. Prosessin alussa asiantuntijafarmaseuttimme tutustui ja kommentoi farmaseuttisesta näkökulmasta kuntayhtymässä sisäisenä yhteistyönä laadittuun laajempaan lääkehoitosuunnitelmaan. Jalkautusvaiheen ja perehdytysten jälkeen toteutimme auditoinnit yksiköissä, ja laadimme tuloksista raportit ja suositukset jatkoon. Koulutustarpeisiin toimitimme yksiköiden hyödynnettäviksi turvallisen lääkehoidon tallenteet.

Miten teidän yksikössänne voitaisiin hyödyntää farmasian ammattilaisen apua? Kysy lisää ja pyydä meiltä tarjous!


Kaikki referenssit