Pharmacin OmaPro-palvelut toteutti Tampereen kotihoidolle kahden tunnin koulutuksen, jonka aihealueet valikoituivat turvallisen lääkehoidon alueelta teemoina mm. riskilääkkeet ja turvallisen lääkehoidon toteuttaminen. Pharmacin ammattilainen suunnitteli kokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa ja heidän tarpeisiin pohjautuen: laadittiin hahmotelma koulutussisällöstä ja käytännön toteutuksesta jonka pohjalta asiakas sai konkreettisen tarjouksen. Asiakas itse päätti koulutuksen teeman, keston ja kohderyhmän. Koulutuksessa käytiin läpi turvallista lääkehoitoa useiden eri esimerkkitapausten kautta, joka herätti osallistujissa paljon ajatuksia mm. miten koulutusta sovelletaan omassa työssä.

Kouluttajat farmasian kokeneita ammattilaisia

Pharmacin pääkouluttajana toimi asiantuntijafarmaseutti Teele Kelle joka on kouluttanut useita asiakkaita hoivaketjuissa ja kotihoidossa sekä konsultoinut lääkehoidon prosesseissa mm. lääkehoitosuunnitelman auditoinneissa. Teelellä on lääkehoidon arvioinnin (LHA) ja Turvallisen lääkehoidon (LTA) koulutus ja pätevyys. Koulutuksen hinta määräytyi sisällön ja koulutuksen keston perusteella (laskutusperusteena tuntihinta á 85 €/h + alv 24%).


Kaikki referenssit