Käytännönläheistä apua ja näkemystä turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen

Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen on aina yksikön vastuulla, ja Kuhmoisissa tätä työtä olimmekin saaneet jo hyvin alkuun. Otimme Pharmacin asiantuntijafarmaseutin tueksi tehostetun palveluasumisen lääkehoitosuunnitelman sisällön ja rakenteen selkiyttämiseen. Halusimme ehdottomasti, että asiantuntijafarmaseutti on mukana paikan päällä yksikössä suunnitelman jalkautuksessa ja perehdytyksessä – näin hoitajilla oli mahdollisuus kysyä ja keskustella askarruttavista aiheista ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Suunnitelman toteutuksen auditointiin ja seurantaan saimme niin ikään tukea. Jatkoimme yhteistyötä myös kotihoidon organisaatiossamme: asiantuntijafarmaseutti oli mukana annosjakelun käyttöönoton suunnittelussa ja viemisessä osaksi kotihoidon lääkehoitosuunnitelmaa. 

Niukat resurssit ja arjen kiireet tuovat haastetta turvallisen lääkehoidon toteutukseen -lääkehoitosuunnitelman ääreen pitäisi olla aikaa pysähtyä ja sen sisältöön paneutua. Suosittelen Pharmacin asiantuntijafarmaseuttia tähän työhön vetoavuksi: saimme konkreettista apua etenemiseen, käytännön vinkkejä arkeen sekä mikä tärkeintä sitoutettua henkilökuntamme turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen.’

Kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden palveluvastaava Taru Rajala, Kuhmoisten kotihoito ja vanhuspalvelut 


Kaikki referenssit