Oma-annos.fi

Oma-annos tjänst ger smidighet till vardagen

I Oma-annos tjänsten får du alla dina läkemedel och vitaminer färdigt uppdelade och packade i behändiga dospåsar. Oma-annos tjänsten är lämplig för klienter som har en regelbunden medicinering, i alla åldrar.

OmaPro-tjänster - för att främja säker läkemedelsbehandling inom vården

OmaPro-tjänster är avsedda för professionella inom vården. Vi erbjuder t ex utbildning av vårdpersonalen och kan hjälpa med att utvärdera vårdenhetens plan för läkemedelsbehandling. Tjänster erbjuds för närvarande endast på finska.

Oma-annos-tjänst - läkemedel färdigt dosförpackade

Oma-apteekit kartalla

Hitta ditt närmaste Oma-apotek

Sökfunktionen fungerar endast på finska.

Använd sökfunktionen

OmaPro-mobilapp tar
Oma-dosdispenseringstjänsten
till din telefon

Med hjälp av mobilappen är klientens dosdispenseringsinformation lätt tillgänglig för vårdpersonalen vilket underlättar vårdarbetet

Läs mer