Oma-annos.fi

Smidig och tillförlitlig dosdispensering

Läs mer

Smidig och tillförlitlig dosdispensering

Vi fungerar som kontraktstillverkare för ca 300 apotek

Vi levererar dosdispenseringstjänst smidigt och tillförlitligt till ca 300 apotek i Finland. Syftet med vår verksamhet är att förbättra apotekens konkurrenskraft och stödja de självständiga apotekens verksamhet och expertis.

Vi stödjer apoteken inför starten av dosdispenseringen och i alla steg i processen. Dessutom erbjuder vi utbildning och material för apotekens och vårdenheternas behov.

Mångsidigt stöd i form av utbildning och material

Pharmac stödjer apotek genom att erbjuda utbildning, seminarier och kostnadsfria webbkurser till apotekens personal. Den nya LHKA-kursen innehåller föreläsningar av hög kvalitet och ger personalen möjligheten att genomföra olika LHKA-fall för att upprätthålla sin LHKA-kompetens.

Pharmac informerar apotekare om publicerade offentliga upphandlingar och stödjer apotek på alla relaterade frågor. Våra experter erbjuder personlig konsultation och stödmaterial som kan användas i processen.

Moderna tillverkningsanläggningar

Pharmac har renoverat sina tillverkningsanläggningar år 2017. I renoveringen har man sökt information från de ledande dosdispenseringsmarknaderna för att dra nytta av bästa praxis i tillverkningen. Helt renoverade tillverkningsprocessen har ytterligare förbättrat säkerheten av dosdispenseringen och olika funktioner i tillverkning, lagring och kvalitetskontroll. Duplicerade utrymmen och funktioner försäkrar verksamheten även i undantagsfall. Läkemedels-och leveranssäkerheten hålls på en utmärkt nivå, även om antalet kunder skulle öka kraftigt.

Läs mera om renoveringen av Pharmacs tillverkning

Kundnöjdhet är viktigt för oss

Våra samarbetsapotek uppskattar vår kompetens, flexibilitet och teknologiska lösningar vi har utvecklat. I vår kundnöjdhetsenkät från år 2018 är 98 % av samarbetsapoteken nöjda med vår service. Särskilt har de tackat för vår snabb och smidig kundservice och våra kompetenta farmaceuter med bra inställning.

”Allt fungerar som det ska, samarbetet är smidigt och kommunikationen lätt. Vårt samarbete kännetecknas av hög kvalitet, vilket jag respekterar och litar på. Det är viktigt för mig att jag känner till Pharmacs personal och får alltid professionell och personlig service.”

"Allt fungerar fint, och jag får hjälp och svar på mina frågor snabbt. Per telefon får man alltid tag på en person, som kan hjälpa."

Kundnöjdhetsenkät 2017-2018

Pharmac stödjer apotek

Stöd i upphandlingar
 • Upphandling av dosdispensering blir allmännare och berör allt flera apotek
 • Pharmac stödjer apotek i alla ärenden gällande upphandlingar och hjälper med byråkratin och olika dokument
 • Pharmac följer aktivt om upphandlingar av dosdispensering publiceras och informerar apotek om dem
 • Vår upphandlingsspecialist läser igenom allt material gällande upphandlingar, ger personligt stöd samt konsulterar apotekare om detaljer gällande kommunens eventuella marknadsdialog, tilläggsfrågor samt själva upphandlingsdokumentation
 • På extranet finns det ett mångsidigt materialpaket gällande upphandlingsdokument och -blanketter 
 • Fråga oss även angående juridisk konsultation och rådgivning om kvalitetsprocesser!
Extranet service för samarbetsapotek
 • Pharmac erbjuder konkreta verktyg och stödmaterial för smidigare dosdispensering
 • På extranet finns det nödvändiga dokument och material för apoteket, t ex avtal, blanketter, presentationer och olika webbkurser
 • Pharmacs representant kommer gärna på besök och ger en personligen handledning av extranet och dess innehåll och funktioner
 • För vårdenheter finns det ett eget extranet, vilket underlättar samarbetet mellan olika aktörer i dosdispenseringsprocessen. Användarord fås från Pharmac
Stöd för vårdenheter
 • Pharmac stödjer apotek att skaffa potentiella klienter inom servicebooenden och hemvårdsorganisationer
 • Pharmacs representant deltar i gemensamma besök och möten med lokala vårdenheter
 • Vid starten av dosdispensering i vårdenheten Pharmac hjälper apoteket i utbildningen av vårdpersonalen
 • Vårdpersonalen får tillgång till Pharmacs extranet och webbkurser som stödmaterial i introduktionsfasen
 • Omfattande utbildningsmaterial för vårdpersonalen och läkare
Stöd i dosdispensering
 • Pharmacs kundtjänst stödjer apotek i praktiska frågor gällande t ex beställningar och leveranser, vardagar kl 08:00-16:00 tel. (09) 3154 5800
 • Vi tar hand om introduktionen och utbildningen av apotekspersonalen i starten av dosdispenseringssamarbetet
 • Vi erbjuder farmaceutiskt stöd till apotek i att skapa nya klientprofiler och flytta dem från ett apotek till ett annat
 • Vi utvecklar nya teknologiska lösningar tillsammans med våra samarbetsapotek, för att underlätta dosdispensering
Utbildningsstöd för apotek
 • En omfattande och kostnadsfri webbaserad utbildning är tillgänglig för våra samarbetsapotek. Vi erbjuder liknande utbildningsmaterial även för vårdenheter
 • Dosdispenseringsseminarier för farmaceuter som är ansvariga för dosdispensering ordnas regelbundet
 • En ny LHKA Update–utbildning innehåller intressanta föredrag och möjligheten att genomföra LHKA-fall för LHKA-kompetens

Är du intresserad av samarbete med Pharmac?

100% av våra kunder skulle rekommendera vår tjänst högst sannolikt eller sannolikt. Bli en av våra nöjda kunder!

(09) 3154 5800, vardagar kl 8-16