Oma-annos.fi
Dosdispensering ger smidighet och trygghet i patientens vardag

Dosdispensering ger smidighet och trygghet i patientens vardag

I Oma-annos dosdispensering får patienten sina läkemedel färdigt packade i dospåsar

Pharmac Oma-annos service stödjer patientens rätt läkemedelsbehandling, ökar läkemedelssäkerhet och underlättar väsentligt uppföljning av läkemedelsbehandlingen. Oma-annos service passar bäst för personer som har en stabil och regelbunden medicinering.

Lätt och trygg läkemedelsbehandling

 • Patienten får sina läkemedel färdigt uppdelade och packade i dospåsar som levereras från apoteket i satser som motsvarar två veckors medicinering
 • Med dospåsarna följer patientens uppdaterade medicineringskort
 • Rätta läkemedel tas i rätt ordning när dina läkemedel är packade i tydligt märkta dospåsar
 • Antal dospåsar och doseringstider kan bestämmas individuellt
 • Risken för missbruk minskar när patienten inte behöver förvara stora mängder mediciner hemma
 • Apoteket kontrollerar patientens medicinering för interaktioner och överlappningar, samt granskar doser och doseringstider samt tar hand om receptförnyelser
 • Maskinell dosering på dosdispenseringsenheten är i praktiken en felfri process

Flera fördelar med dosdispensering

Pharmac Oma-annos service erbjuder trygghet och smidighet till medicineringen, lättnad till anhöriga och frigör tid för vårdpersonalen från manuella läkemedelshantering till direkt vårdarbete. Dosdispensering för även besparingar i läkemedelskostnader genom att minska läkemedelssvinn och avfall.

För vem?

 • Dosdispensering passar bäst till patienter med regelbunden och stabil medicinering
 • De flesta regelbunden tagna tabletter och kapslar går att dosförpackas
 • Som undantag kan inte cystostatika, hormoner och vissa antibiotika inte dosförpackas p g a risk av kontaminering
 • Marevan-behandling som är i balans kan dosförpackas
 • För de starkt allergiska patienter rekommenderas dosdispensering inte

Information till läkare

Innan man börjar med dosdispensering
 • Läkaren bedömer behov och ändamålsenglighet av patientens medicinering, samt fattar det slutliga beslutet om patienten kan använda dosdispensering
 • Apoteket kontrollerar interaktioner och överlappningar i patientens medicinering samt att alla preparat finns i dosdispenseringsenhetens sortiment
 • Vid behov kan apoteket göra en helhetsbedömning av patientens medicinering
 • Till slut organiseras ett gemensamt bedömningsmöte mellan läkaren, vårdenheten och apoteket för att gallra onödiga och överlappande mediciner, att bedöma apotekets anmärkningar, att försäkra att alla läkemedel är lämpliga för dosförpacking samt att definiera de optimala doseringstiderna för patienten
Läkemedlens lämplighet för dosdispensering och referenspriset
 • De flesta tabletter och kapslar kan dosförpackas
 • Som undantag kan starka hormoner, cytostatika och vissa antibiotika (förutom trimetoprim, nitrofurantoin, metenaminhippurat)inte dosförpackas
 • Även halva tabletter kan ordineras och dosförpackas
 • Dosdispenseringssortimentet väljs enligt preparatens förmånliga pris och leveranssäkerhet
 • Dosdispensering förutsätter att patienten inte motsätter sig läkemedelsutbyte
 • Läkemedelssortimentet hålls så stabil som möjligt, vilket är en fördel för dosdispenseringspatienten
Att förskriva ett nytt dosdispenseringsrecept
 • För regelbunden medicinering förskrivs receptet för “2 eller 1 år”.Totala antalet läkemedelsförpackningar anges endast för de läkemedel som ordineras för en kortare tid än ett år
 • Receptet förtecknas som dosdispenseringsrecept
 • Doseringsanvisningarna ska skrivas ut och inga förkortningar användas för att undvika tolkningsproblem och att få den nödvändiga informationen till patientens
  medicineringskort
 • Även på kosttillskott bör det förskrivas ett recept
Om samma läkemedel doseras olika styrkor på olika dagar
 • Läkemedel ordineras de styrkor som patienten behöver. I vissa fall måste man förskriva samma läkemedel med två olika styrkor, med egna recept
Om en halv tablett ordineras
 • Dosdispenseringen ska i mån av möjlighet gälla hela tabletter
 • Exempelvis en 60 mgdos furosemidpreparat som ska ges på en gång förskrivs som samma läkemedel i styrkorna 40 mg och 20 mg med två olika recept
 • Vid behov kan även halva tabletter dosförpackas
Ändringar i medicineringen
 • Grundregeln är att ändringar i klientens medicinering görs till nästa möjliga 2 veckors period
 • Dosdispensering baserar sig på informationen som finns på receptet
 • Vid ändringar i medicinering behövs ett nytt recept
Brådskande läkemedel och antibiotikakurer
 • Brådskande läkemedel och antibiotikakurer ordineras och expedieras separat från dosdispenseringsperioden, antingen som små förpackningar från apoteket eller som en behändig läkemedelspåse med 1-8 tabletter
Dosdispenseringsklienten har skrivits ut från anstaltsvården
 • Efter patientens eventuella sjukhusvistelse, ska vårdanstalten försäkra att patientens läkemedelsbehandling inte avbryts
 • När patienten skrivs ut från anstalten, ska hen förses med läkemedel som räcker till nästa dosdispenseringsleverans.Då har man tillräckligt med tid att beställa de nya dospåsar enligt det eventuellt förändrade receptet

Har du frågor om Oma-annos servicen?

(09) 8520 2721, vardagar kl 8-16