Oma-annos.fi

Oma-annos tjänst ger smidighet till vardagen

Läs mer

Oma-annos tjänst ger smidighet till vardagen

I Oma-annos tjänsten får du dina regelbundna läkemedel i dospåsar

När du använder dosdispenseringstjänsten, får du alla dina läkemedel och vitaminer färdigt uppdelade och packade i behändiga dospåsar. På varje dospåse står det doseringstiden och namn på läkemedel. Oma-annos tjänsten är lämplig för klienter som har en regelbunden medicinering, i alla åldrar.

Hitta ditt närmaste Oma-annos apotek
Trygg

Trygg

Din medicinering kontrolleras för att gallra eventuella onödiga läkemedel och kolla interaktioner. Med dina dospåsar får du en medicineringskort, där du kan se en lista av din aktuella läkemedel.
Lätt att använda

Lätt att använda

Rätt medicin tas i rätt tid, när de är packade i tydligt märkta dospåsar.
Ekonomisk

Ekonomisk

Byten och prövande av läkemedel lyckas utan förlust, eftersom bara två veckors läkemedel levereras på en gång. Du betalar bara för tjänsten och de dosförpackade läkemedlen.

Vad och till vem?

Vad betyder dosdispensering?

 • I Oma-annos tjänsten får klienten sina läkemedel i färdigt packade dospåsar som levereras i satser som motsvarar två veckors medicinering. Med dospåsarna följer alltid klientens uppdaterade medicineringskort
 • Apoteket granskar klientens medicinering för interaktioner och överlappningar, samt kollar doser och doseringstider
 • Läkaren bedömer klientens läkemedelsbehandling i sin helhet och fattar det slutliga beslutet om klienten lämpar sig till dosdispensering
 • En specialiserad farmaceut tar hand om alla frågor gällande dosdispensering
 • Apoteket tar hand om receptförnyelser

För vem passar dosdispensering?

 • Personer i alla åldrar, som vill ha smidigare och lättare vardag
 • Passar bäst för dem som har en stabil och regelbunden medicinering
 • Mångmedicinerade personer
 • För de äldre och dementa
 • För de som använder en dosett eller en tabletthalverare
 • För alla som klarar sig i vardagen, och som endast har medicindelning i sin vårdplan

"Oma-annos tjänsten har räddat oss"

Min make behöver flera mediciner och kan inte hantera läkemedelsförpackningar på grund av sin nedsatt syn. Att ta hand om medicineringen är väldigt krävande. Jag har mina egna mediciner att komma ihåg och dem klarar jag mig med. Apotekets dosdispenseringstjänst har räddat oss.

Raija Gustafsson, Borgå


Oma-dosdispensering stödmaterial

När du tar Oma-dosdispenseringstjänsten i bruk, får du följande förmåner

 • En Oma-dosdispensering mapp för alla dina viktiga dokument gällande din medicinering – alltid med dig på en samma och säker plats
 • En praktisk Oma-annosförvaringslåda för två veckors dosrulle
 • Med dosrullarna följer alltid ditt uppdaterade medicineringskort där du kan se din nuvarande medicinering
 • Du kan även använda Oma-dosdispensering mobilapp, som underlättar identifiering av dosförpackade läkemedel Läs mer
Behändig Oma-annos-pärm

Oma-dosdispensering mobilapp hjälper att identifiera läkemedel

Oma-dosdispensering mobilapp visar bilder och beskrivningar (Lääkeopas) av de dosförpackade läkemedlen. På medicineringskortet finns ditt personliga QR-kod som kan avläses med QR-kodläsare i din mobiltelefon (appen måste laddas separat).

Vanliga frågor

Vad betyder maskinell dosdispensering?
I maskinell dosdispensering expedierar apoteket klientens regelbundna mediciner (tabletter och kapslar) i färdiga dospåsar, två veckor på gång. Medicinerna delas i dospåsarna maskinellt.
Vad är en dospåse?
En dopåse innehåller medicinerna för en viss doseringstid.
Vad är en utmatare?
För utmataren kallas en förvaringslåda för en dosrulle för två veckors medicinering.
Vad är ett medicineringskort?
Medicineringskortet är en updaterad sammafattning om klientens läkemedel. Medicineringskortet följer alltid från apoteket, med dosrullarna.
Vilka läkemedel passar för dosdispensering?
De flesta läkemedel i tablett-och kapselform kan dosförpackas. Cytostatika, starka hormoner eller flytande preparat kan inte användas i dosdispensering.
För en hurdan klient passar dosdispensering?
Dosdispenseringsklienten måste ha en stabil medicinering. Då kan dosdispensering stödja klientens vård och läkemedelsbehandling så effektivt som möjligt.
Vad betyder granskning av medicineringen?
Apoteket farmaceut eller provisor kontrollerar klientens medicinering för interaktioner och överlappningar, samt granskar doser och doseringstider. Läkaren bedömer klientens läkemedelsbehandling i sin helhet och fattar det slutliga beslutet om dosdispenseringen kan tas i bruk.
Hur kan jag hitta Oma-apotek och vem är en Oma-farmaceut?
Du kan hitta ditt närmaste Oma-apotek på "Oma-apotek"-sidan. Oma-apotek känner du igen av ett Oma-apotek klistermärke på apotekets dörr. Oma-farmaceuten på apoteket har en namnbricka med Oma-dosdispenseringslogo.
Hur tar jag Oma-dosdispenseringstjänsten i bruk?
Sätt ihop alla dokument och information gällande dina läkemedel och kosttillskott med deras doseringar och doseringstider. Skriv ner namnet och kontaktinformation av din läkare. Diskutera dosdispenseringen med läkaren eller besök ditt närmaste Oma-apotek. Ta kontakt med Oma-farmaceuten på apoteket och berätta att du är intresserad att ta dosdispensering i bruk. Farmaceuten går igenom de viktigaste stegen i processen, t ex avtal, granskar överlappningar och interaktioner i din medicinering samt kollar vilka av dina mediciner passar för dosdispensering.
Vad kostar Oma-dosdispensering?
Oma-dosdispensering kostar ca 8-15 euro per vecka. Fråga närmare på ditt närmaste Oma-apotek.