Oma-annos.fi

Din partner i säker läkemedelsbehandling

Läs mer

Din partner i säker läkemedelsbehandling

Kvalitet, trygghet och leveranssäkerhet

Pharmac Finland Oy är ett finländskt företag som specialiserat sig på maskinell dosdispensering och fungerar som dosdispenseringsenhet för Lielahden Apteekki. Fokus för vår verksamhet är att utveckla kompentensen hos vår egen och våra klienternas personal. Vårt mål är att öka smidighet och säkerhet i vardagen för klienter, vårdgivare och anhöriga. Vi investerar i utvecklingen av digitala verktyg och tjänster och lyssnar på våra klienters behov.

Hållbar utveckling och socialt ansvar

Pharmac Finland Oy är spesialiserad på maskinell dosdispensering av läkemedel. Företaget strävar efter tillväxt enligt principer av hållbar utveckling. Företagets verksamhet och tillverkningmetoder utvecklas kontinuerligt, med hänsyn till ekologisk, social och ekonomisk uthållighet. Vårt mål är att utveckla våra tjänster kundorienterat och med agila metoder. 

Pharmac Finland Oy

  • Företaget är grundat år 2008
  • Erbjuder tjänster inom dosdispensering (som kontraktstillverkning i samarbete med Lielahden apteekki) och säker läkemedelsbehandling
  • Samarbete med ca 50% av apotek som erbjuder maskinell dosdispensering
  • Äver 40% av klienter som använder maskinell dosdispensering
  • Anställer ca 120 professionella inom farmaci och medicisk teknologi
AA 2023 - Hyvä luottokelpoisuus

Smidighet och trygghet i vardagen

I dosdispensering levereras klientens läkemedel från apoteket till klienten eller vårdenheten i två veckors satser, färdigt uppdelade i dospåsar. Våra klienters behov och smidigt och tryggt genomförande av dosdispensering har varit bakgrunden för våra tjänster inom säker läkemedelsbehandling. Läs mer om dosdispensering och tjänster i läkemedelssäkerheten.

Oma-annos

Dosdispensering har vuxit kraftigt de senaste tio åren. Pharmac har de modernaste produktionsanläggningarna i Europa för maskinell dosdispensering av läkemedel. Kvalitet och leveranssäkerhet kan hållas på en utmärkt nivå även om antalet klinter skulle öka avsevärt i framtiden. ”Många drar nytta av dosdispenseringstjänsten. Samhället sparar på läkemedelskostnader, läkemedelssvinn och avfall minskar samt vårdgivare sparar arbetstid till andra viktiga uppgifter”, säger VD Karoliina Kaijasilta-Järvenpää. ”Vi är stolta över vårt omfattande nätverk av apotekspartners. Mer än 400 oma-annos-apotek betjänar privata klienter och vårdenheter runt Finland.”

Se video om hur vi dospåsarna tillverkas

OmaPro

Under 2019 utökades Pharmacs utbud av tjänster från dosdispensering till säker läkemedelsbehandling. Vi strävar efter att möta våra kunders behov genom att utveckla mångsidiga digitala verktyg, stödtjänster och utbildning för vårdpersonal. I centrum för våra tjänster står multiprofessionellt samarbete – vi för in läkemedelskunnande i vårdgivarnas vardag, med praktiska tjänster. Ett exempel på digitala tjänster är mobilapplikationen OmaPro, som hjälper vårdgivaren att t ex identifiera dosdispenserade läkemedel. 

Läs mer om våra OmaPro kundreferenser

 

Dosdispensering ger trygghet och smidighet i vardagen och lindrar de anhörigas oro.


Ekologisk, social och ekonomisk uthållighet

Pharmacs verksamhet är baserad på de höga krav vi har ställt på läkemedelssäkerhet, stabil kvalitet och leveranssäkerhet under alla omständigheter. Utveckling av antalet kunder och andra framtida mål har tagits i hänsyn till i resurs- och kapacitetsplaneringen.

Ekologisk uthållighet

I alla produktionsfaser är målet att minimera mängden avfall som genereras och att återvinna avfallet så effektivt som möjligt. Vid planering av läkemedelssortimentet undviker vi blisterförpackningar och förhandlar med tillverkare om större förpackningsstorlekar för våra behov. Allt avfall som genereras i produktionen sorteras (energiavfall, blandat avfall, papper, metall, glas, medicin, material under dataskydd och kartong). De färdiga dosrullarna packas effektivt och eventuella tilläggsorder samlevereras med ursprungliga order om möjligt. Färdiga dosrullar levereras till apotek med Tamros transporter och ingen separat transport krävs. Tomma dospåsar kan återvinnas som energiavfall.

Social uthållighet

En jämställdhetsplan har inkluderats i Pharmacs personal-och utbildningsplaner, samt principer för att förebygga diskriminering och upprätthålla de anställdas arbetsförmåga. Dessutom har Pharmac sina egna etiska riktlinjer och regler på arbetsplatsen. Företagets sysselsättningspolitik har försökt utnyttja möjligheten att anställa arbetslösa unga arbetssökande eller praktikanter på ett subventionerat sätt, samt att erbjuda möjligheten att lära sig ett jobb på jobbet genom yrkesutbildning eller lärlingsutbildning. På arbetsplatsen strävar vi efter att förbättra välbefinnandet på jobbet genom kontinuerlig upplärning, , träning, utvecklingsdiskussioner och tidig aktivering. Arbetssäkerhet och krisberedskap tas i beaktande i Pharmacs verksamhet, och vi dokumenterar och korrigerar också eventuella brister i arbetssäkerheten genom korrigerande och förebyggande åtgärder.

Våra värden

Kunder

Flexibilitet, kundorientering, smidighet, samarbete, positiv attityd

Produkter och Tjänster

Produkter i hög kvalitet, säkerhet, användarvänlighet.

Personal

Jämställdhet, resultorienterad attityd, organisatorisk inlärning, smidighet.

Produktionsprocesser

Planering, effektivitet, tydliga processer,utveckling.

Ekonomi

Planering, lönsamhet, hållbar utveckling och investeringar.

Miljö

Energieffektivitet, återvinning och minskning av läkemedelssvinn.

Ta kontakt!