Oma-annos.fi

Trygg och pålitlig dosdispensering

Lue lisää

Trygg och pålitlig dosdispensering

Kvalitet, trygghet och leveranssäkerhet

Pharmac Finland Oy har specialiserat sig i maskinell dosdispensering av läkemedel, och fungerar som dosdispenseringsenhet för Lielahden Apteekki. Pharmac Finland erbjuder Oma-annos service för lokala apotek i form av kontrakstillverkning. Hemvårds-och serviceboendeorganisationer och även privata kunder kan beställa dosdispenseringsservice via det lokala apoteket.

Hållbar utveckling och socialt ansvar

Pharmac Finland Oy är spesialiserad på maskinell dosdispensering av läkemedel. Företaget strävar efter tillväxt enligt principer av hållbar utveckling. Företagets verksamhet och tillverkningmetoder utvecklas kontinuerligt, med hänsyn till ekologisk, social och ekonomisk uthållighet

Pharmac Finland Oy

  • Företaget är grundat år 2008
  • Kontraktstillverkning i samarbete med Lielahden apteekki
  • Samarbete med ca 50% av apotek som erbjuder maskinell dosdispensering
  • Ca 47% av klienter som använder maskinell dosdispensering
  • Ca 50 professionella inom farmaci och medicisk teknologi
AA 2023 - Hyvä luottokelpoisuus

Nytt på Pharmac

I maj 2017 tog vi bruk produktionsanläggningar som representerar de modernaste inom dosdispenseringstillverkning i Europa, vilket gör vår service ännu smidigare och av hög kvalitet.

“Annosjakelu on ollut voimakkaassa kasvussa jo viimeisen kymmenen vuoden ajan.  Uusien tilojemme myötä lääkitysturvallisuus ja toimitusvarmuus saadaan pidettyä erinomaisella tasolla, vaikka asiakasmäärät kasvaisivat moninkertaisiksi tulevaisuudessa. Pharmacin nykyisten yli 50 ammattilaisen viihtyvyys, työergonomia ja työn sujuvuus uusissa tiloissa on varmistettu koko porukan yhteisillä suunnitteluhetkillä.”, kertoo Pharmac Finland Oy:n tuotantopäällikkö Saila Vaulimo. Johtavilta annosjakelumailta haettu oppi parhaista käytännöistä tuo Pharmacille täysin uusitun tuotantoprosessin, joka parantaa entisestään koneellisen annosjakelun turvallisuutta.

Uudistusten myötä palvelu saadaan apteekeille entistä sujuvammaksi ja laadukkaammaksi. Annosjakelupalvelusta hyötyy moni. Yhteiskunta säästää lääkekustannuksissa, lääkehävikki ja lääkejätteen määrä vähenee sekä hoitajien työaikaa säästyy muihin tärkeisiin työtehtäviin. Pharmacin merkittävä investointi uusiin tuotantotiloihin kuvastaa yrityksen vahvaa luottamusta annosjakelun asemaan yhteiskunnassamme ja annosjakelun kasvuun lääkehuollossa. Annosjakelun yhtenä lähtökohtana on apteekkien kilpailukyvyn parantaminen ja itsenäisten apteekkien liiketoiminnan tukeminen tulevaisuudessa.

Tuotantopäällikkö Saila Vaulimo iloitsee uusista tiloista, jotka auttavat Pharmacia palvelemaan apteekkeja entistä paremmin myös annosjakeluasiakkaiden määrän kasvaessa.


Ekologisk, social och ekonomisk uthållighet

Pharmacs verksamhet är baserad på de höga krav vi har ställt på läkemedelssäkerhet, stabil kvalitet och leveranssäkerhet under alla omständigheter. Utveckling av antalet kunder och andra framtida mål har tagits i hänsyn till i resurs- och kapacitetsplaneringen.

Ekologisk uthållighet

I alla produktionsfaser är målet att minimera mängden avfall som genereras och att återvinna avfallet så effektivt som möjligt. Vid planering av läkemedelssortimentet undviker vi blisterförpackningar och förhandlar med tillverkare om större förpackningsstorlekar för våra behov. Allt avfall som genereras i produktionen sorteras (energiavfall, blandat avfall, papper, metall, glas, medicin, material under dataskydd och kartong). De färdiga dosrullarna packas effektivt och eventuella tilläggsorder samlevereras med ursprungliga order om möjligt. Färdiga dosrullar levereras till apotek med Tamros transporter och ingen separat transport krävs. Tomma dospåsar kan återvinnas som energiavfall.

Social uthållighet

En jämställdhetsplan har inkluderats i Pharmacs personal-och utbildningsplaner, samt principer för att förebygga diskriminering och upprätthålla de anställdas arbetsförmåga. Dessutom har Pharmac sina egna etiska riktlinjer och regler på arbetsplatsen. Företagets sysselsättningspolitik har försökt utnyttja möjligheten att anställa arbetslösa unga arbetssökande eller praktikanter på ett subventionerat sätt, samt att erbjuda möjligheten att lära sig ett jobb på jobbet genom yrkesutbildning eller lärlingsutbildning. På arbetsplatsen strävar vi efter att förbättra välbefinnandet på jobbet genom kontinuerlig upplärning, , träning, utvecklingsdiskussioner och tidig aktivering. Arbetssäkerhet och krisberedskap tas i beaktande i Pharmacs verksamhet, och vi dokumenterar och korrigerar också eventuella brister i arbetssäkerheten genom korrigerande och förebyggande åtgärder.

Våra värden

Kunder

Flexibilitet, kundorientering, smidighet, samarbete, positiv attityd

Produkter och Tjänster

Produkter i hög kvalitet, säkerhet, användarvänlighet.

Personal

Jämställdhet, resultorienterad attityd, organisatorisk inlärning, smidighet.

Produktionsprocesser

Planering, effektivitet, tydliga processer,utveckling.

Ekonomi

Planering, lönsamhet, hållbar utveckling och investeringar.

Miljö

Energieffektivitet, återvinning och minskning av läkemedelssvinn.