Oma-annos.fi
Oma-annos tjänst ger smidighet till vardagen

Oma-annos tjänst ger smidighet till vardagen

I Oma-annos tjänsten får du dina regelbundna läkemedel i dospåsar

När du använder dosdispenseringstjänsten, får du alla dina läkemedel och vitaminer färdigt uppdelade och packade i behändiga dospåsar. På varje dospåse står det doseringstiden och namn på läkemedel. Oma-annos tjänsten är lämplig för klienter som har en regelbunden medicinering, i alla åldrar. <br />

Hitta ditt närmaste Oma-annos apotek
Trygg

Trygg

Din medicinering kontrolleras för att gallra eventuella onödiga läkemedel och kolla interaktioner. Med dina dospåsar får du en medicineringskort, där du kan se en lista av din aktuella läkemedel.
Lätt att använda

Lätt att använda

Rätt medicin tas i rätt tid, när de är packade i tydligt märkta dospåsar.
Ekonomisk

Ekonomisk

Läkemedelsbyten och -tester lyckas utan svinn, när du endast får två veckors läkemedel per gång. Du betalar bara för tjänsten och de dosförpackade läkemedlen.

Vad och till vem?

Vad betyder dosdispensering?

 • I Oma-annos tjänsten får klienten sina läkemedel färdigt uppdelade och packade i dospåsar som levereras i satser som motsvarar två veckors medicinering. Med dospåsarna följer alltid klientens uppdaterade medicineringskort
 • Apoteket kontrollerar klientens medicinering för interaktioner och överlappningar, samt granskar doser och doseringstider
 • Läkaren kontrollerar klientens läkemedelsbehandling i sin helhet och fattar det slutliga beslutet i samarbete med farmaceuten om klienten är kvalificerad för dosdispenseringen
 • En specialiserad farmaceut på apoteket tar hand om alla frågor gällande dosdispensering och apoteket tar hand om receptförnyelser

Till vem passar dosdispensering?

 • Personer i alla åldrar, som vill ha smidigare och lättare vardag
 • Passar bäst för dem som har en stabil och regelbunden medicinering
 • Mångmedicinerade personer
 • För de äldre och dementa
 • För de som använder en dosett eller en tabletthalverare
 • För alla som klarar sig i vardagen, och som endast har medicindelning i sin vårdplan

"Oma-annos tjänsten har räddat oss"

Min make behöver flera mediciner och kan inte hantera läkemedelsförpackningar på grund av sin nedsatt syn. Att ta hand om medicineringen är väldigt krävande. Jag har mina egna mediciner att komma ihåg och dem klarar jag mig med. Apotekets dosdispenseringstjänst har räddat oss.

Raija Gustafsson, Borgå


Oma-dosdispensering stödmaterial

När du tar Oma-dosdispenseringstjänsten i bruk på ditt apotek, får du följande förmåner

 • Behändig Oma-dosdispensering mapp för alla dina viktiga dokument gällande din medicinering – alltid med dig på en samma och säker plats
 • En beständig Oma-dosdispenseringslåda, en utmatare för två veckors dosrulla
 • Med dosrullarna följer alltid ditt uppdaterade medicineringskort där du kan se din nuvarande medicinering
 • Du kan även använda Oma-dosdispensering mobilapp, som underlättar identifiering av dosförpackade läkemedelLäs mer
Behändig Oma-annos-pärm

Oma-dosdispensering mobilapp hjälper att identifiera läkemedel

Oma-dosdispensering mobilapp visar bilder och beskrivningar (Lääkeopas) av de dosförpackade läkemedlen. På medicineringskortet finns ditt personliga QR-kod som kan avläses med QR-kodläsare i din mobiltelefon (måste laddas separat).

Vanliga frågor

Vad betyder maskinell dosdispensering?
I maskinell dosdispensering expedierar apoteket klientens regelbundna mediciner i tablett- och kapselform i färdiga dospåsar, i två veckors satser. Medicinerna delas i dospåsarna maskinell.
Vad är en dospåse?
En dopåse innehåller medicinerna för en viss doseringstid.
Vad är en utmatare?
Utmataren är en förvaringslåda för en dosrulla, för två veckors medicinering.
Vad är ett medicineringskort?
Medicineringskortet är en updaterad sammafattning om klientens läkemedel. Medicineringskortet följer alltid från apoteket, med dosrullarna.
Hurdana läkemedel passar för dosdispensering?
Annosjakeluun soveltuvat useimmat tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet tai muut valmisteet. Annosjakelulääkkeeksi eivät sovellu sytostaatit, vahvat hormonivalmisteet tai nestemäiset lääkkeet.
För en hurdan klient passar dosdispensering?
Dosdispenseringsklienten måste ha en stabil medicinering. Då kan dosdispensering stödja klientens vård och läkemedelsbehandling så effektivt som möjligt.
Vad betyder kontroll av medicineringen?
Apoteket farmaceut eller provisor kontrollerar klientens medicinering för interaktioner och överlappningar, samt granskar doser och doseringstider. Läkaren kontrollerar klientens läkemedelsbehandling i sin helhet och fattar det slutliga beslutet om dosdispenseringen.
Hur kan jag hitta Oma-apotek och vem är en Oma-farmaceut?
Du kan hitta ditt närmaste Oma-apotek på "Oma-apotek"-sidan. Oma-apotek känne du igen av ett Oma-apotek klistermärke på apotekets dörr. Oma-farmaceuten på apoteket har en namnbricka med Oma-dosdispenseringslogo.
Hur tar jag Oma-dosdispenseringstjänsten i min bruk?
Sätt ihop alla dokument och information gällande dina läkemedel och kosttillskott med deras doseringar och doseringstider. Skriv ner namnet och kontaktinformation av din läkare. Diskutera dosdispenseringen med läkaren eller besök ditt närmaste Oma-apotek. Ta kontakt med Oma-farmaceuten på apoteket och berätta att du är intresserad att ta dosdispensering i bruk. Farmaceuten går igenom de viktigaste stegen i processen, t ex avtal, överlappningar och interaktioner samt granskar vilka av dina mediciner passar för dosdispensering.
Vad kostar Oma-dosdispensering?
Oma-dosdispensering kostar ca 8-15 euro per vecka. Fråga närmare på ditt närmaste Oma-apotek.