Oma-annos.fi

Kumppanisi turvallisessa lääkehoidossa

Lue lisää

Kumppanisi turvallisessa lääkehoidossa

Laatua ja turvallisuutta lääkehoitoon

Pharmac Finland Oy:n markkinoiman Oma-annos-annospalvelun tuottaa sopimusvalmistuksena Lielahden apteekki. Toimintamme keskiössä on yrityksemme ja asiakkaittemme osaamisen ja kehittäminen. Tavoitteenamme on lisätä arjen sujuvuutta ja lääkehoidon turvallisuutta asiakkaiden, hoitajien ja omaisten hyväksi. Panostamme digitaalisten työkalujen ja palveluiden kehittämiseen, asiakkaittemme tarpeita kuunnellen.

Kestävä kehitys ja yritysvastuu

Pharmac Finland Oy:n markkinoiman Oma-annos-annospalvelun tuottaa sopimusvalmistuksena Lielahden apteekki. Olemme annosjakelupalveluun ja lääkitysturvallisuuspalveluihin erikoistunut yritys, joka pyrkii liiketoiminnassaan kasvamaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yrityksen toimintaa ja tuotantotapoja kehitetään jatkuvasti, ottaen huomioon laatuun, ekologiseen, sosiaalisen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyvät näkökulmat. Kehitämme palveluitamme asiakaslähtöisesti, ketteriä menetelmiä hyödyntäen.

Pharmac Finland Oy

  • Perustettu vuonna 2008
  • Pharmac Finland Oy:n markkinoiman Oma-annos-annospalvelun tuottaa sopimusvalmistuksena Lielahden apteekki.
  • Kumppaniapteekkiemme kautta oma-annospalvelumme on kuluttajien, kotihoidon ja hoivakotien käytettävissä
  • Annosjakeluverkostomme kattaa koko Suomen
  • Annosjakelua käyttävistä asiakkaista yli 40% käyttää oma-annospalvelua
  • Työllistää noin 120 eri alojen ammattilaista, joista suuri osa on farmasian ammattilaisia
AA 2023 - Hyvä luottokelpoisuus

Lähtökohtana on asiakkaidemme arjen sujuvuus ja turvallisuus

Annosjakelussa asiakkaan lääkkeet toimitetaan apteekista asiakkaalle tai hoivayksikköön kahden viikon lääke-erissä, valmiiksi annospusseihin jaettuna. Asiakkaidemme annosjakelun sujuvan toteuttamisen tarpeet ovat olleet taustalla lääkitysturvallisuuspalveluidemme suunnittelussa. Lue lisää annosjakelusta ja lääkitysturvallisuuspalveluistamme alta.

Oma-annos

Annosjakelu on ollut voimakkaassa kasvussa jo viimeisen kymmenen vuoden ajan. Pharmacilla on käytössä Euroopan uudenaikaisimmat tuotantotilat lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun. Lääkitysturvallisuus ja toimitusvarmuus saadaan pidettyä erinomaisella tasolla, vaikka asiakasmäärät kasvaisivat moninkertaisiksi tulevaisuudessa. ’Annosjakelupalvelusta hyötyy moni. Yhteiskunta säästää lääkekustannuksissa, lääkehävikki ja lääkejätteen määrä vähenee sekä hoitajien työaikaa säästyy muihin tärkeisiin työtehtäviin’, sanoo toimitusjohtaja Karoliina Kaijasilta-Järvenpää. ’Olemme ylpeitä laajasta apteekkikumppaniverkostostamme. Yli 400 oma-annos-apteekkia palvelee asiakkaita ja hoivayksiköitä koko Suomessa.’

Tutustu tästä tuotantoomme.

OmaPro

Vuonna 2019 Pharmacin palveluvalikoima laajentui Lielahden sopimusvalmistusapteekin tuottamasta annosjakelusta lääkitysturvallisuuspalveluihin. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin kehittämällä monipuolisia digitaalisia työkaluja, tukipalveluja ja koulutuksia hoivan ammattilaisille. Palveluidemme keskiössä on moniammatillinen yhteistyö – tuomme farmaseuttista osaamista osaksi hoivan arkea, käytännönläheisillä palveluilla. Esimerkki digitaalisista palveluista on OmaPro-mobiilisovellus, jonka avulla asiakkaan annosjakelutiedot kulkevat vaivattomasti hoitajan mukana, helpottaen arjen sujuvuutta.

Tutustu referensseihimme.

Annosjakelu tuo turvaa ja selkeyttä arkeen sekä helpottaa omaisten huolta.


Ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä

Pharmacin toimintaa ohjaa ensisijaisesti lääkitysturvallisuuden, tasaisen laadun ja toimitusvarmuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Pharmacin asiakasmäärien kehittyminen ja tulevaisuuden tavoitteet on otettu huomioon henkilöstö- ja tilaresursseja suunniteltaessa.

Ekologinen kestävyys

Pharmacin tuotannon kaikissa vaiheissa pyritään minimoimaan syntyvän jätteen määrä ja kierrättämään syntynyt jäte mahdollisimmat tehokkaasti. Lääkevalikoimaa suunniteltaessa vältämme läpipainopakkauksiin pakattujen valmisteiden ottamista valikoimaan, ja neuvottelemme tarvittaessa valmistajien kanssa suurempien pakkauskokojen valmistamisesta tarpeisiimme. Kaikki tuotannossa syntyvä jäte lajitellaan (energiajae, poltettava sekajäte, paperi, metalli, lasi, lääkejäte, tietosuojajäte ja pahvi). Valmiit annosjakelurullat pakataan tehokkaasti, ja ylimääräiset lisätilaukset lähetetään mahdollisuuksien mukaan varsinaisen tilauksen mukana. Valmiit tuotteet saapuvat apteekkeihin Tamron lääketukkujakelun yhteydessä, jolloin erilliskuljetusta ei tarvita. Annosjakelusta syntyvät tyhjät annospussit voidaan kierrättää energiajakeena.

Sosiaalinen kestävyys

Pharmacin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on sisällytetty tasa-arvosuunnitelma, sekä periaatteet syrjinnän ehkäisystä ja työkyvyn ylläpidosta. Pharmacilla on lisäksi käytössään omat eettiset ohjeet ja työpaikan pelisäännöt. Yrityksen työllistämispolitiikassa on pyritty hyödyntämään mahdollisuus palkata tuetusti työttömiä nuoria työnhakijoita tai harjoittelijoita, sekä antamaan mahdollisuus ammatin oppimiseen työssä työpaikkakoulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen avulla. Työpaikalla pyrimme parantamaan työhyvinvointia mm. jatkuvan perehdytyksen, koulutuksen, työyhteisön kehityskeskustelujen ja varhaisen välittämisen mallin avulla.  Työturvallisuus ja vaaratilanteisiin varautuminen on huomioitu Pharmacin toiminnassa, ja lisäksi dokumentoimme ja korjaamme kaikki työturvallisuudessa havaitut puutteet korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden avulla.

Pharmacin arvot

Asiakkaat

Joustavuus, asiakaslähtöisyys, sujuvuus, yhteistyö, positiivisuus.

Tuotteet & Palvelut

Tuotteen korkealaatuisuus, turvallisuus, helppokäyttöisyys.

Henkilöstö

Tasa-arvoisuus, ratkaisukeskeisyys, oppiva organisaatio, joustavuus.

Tuotantoprosessit

Suunnitelmallisuus, tehokkuus, prosessien selkeys ja kehittäminen.

Talous

Suunnitelmallisuus, kannattavuus, kestävä kehitys ja investoinnit.

Ympäristö

Energiatehokkuus, kierrättäminen ja lääkehävikin vähentäminen.

Ota yhteyttä!