Oma-annos.fi

Palvelut hoivayksiköille

OmaPro

OmaPro-palvelut hoivayksiköille

Tarjoamme palveluita turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen ja henkilöstönne kouluttamiseen. Tutustu monipuolisiin palveluihimme!

Lääkitysturvallisuuspalvelut hoivayksiköille

Autamme hoivayksiköitä kehittämään lääkehoidon laatua ja tunnistamaan riskikohtia. Tuomme käytännönläheistä farmaseuttista osaamista tueksi turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen ja johtamiseen.

 

Moniammatillista apua 

Toimitko hoivayksikön toiminnasta vastaavana johtajana ja vastuullasi on mahdollistaa yksikön lääkehoidolle laadukkaat puitteet, ammattilaisten perehdytys ja täydennyskoulutus? 

Ota avuksesi kehitystyöhön moniammatillista osaamista: asiantuntijafarmaseutti perehtyy juuri niihin asioihin mitkä yksikössä ovat haasteellisimpia esimerkiksi suunniteltaessa yksikön lääkehoidon riskienhallintaa ja henkilöstön lääkehoidon täydennyskoulutusta. 

Asiantuntijafarmaseutti avuksesi

 • antaa ulkopuolisen näkökulman
 • asiantuntija tiimisi käytettävissä sopimuksen mukaan
 • palvelujen toteutus etänä tai paikan päällä
 • kouluttaa ja perehdyttää hoitajia lääkehoidon teemoista

Palvelujen laajuus ja toteutus on räätälöitävissä tarpeesi mukaan.

Lääkehuollon järjestäminen ja johtaminen

Vuosittain päivitettävä, yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma on turvallisen lääkehoidon toteuttamisen tärkeimpiä työkaluja. Eri ammattiryhmien osaamista ja moniammatillista otetta lääkehoitoprosessissa painotetaan mm. STM:n Turvallisen lääkehoidon oppaassa (2/2021). Hoivayksikön johdolle hyvin laadittu ja jalkautettu lääkehoitosuunnitelma on työväline yksikön toiminnan kehittämiseen.

Lääkehoitosuunnitelman päivitys

Vuosittaisessa lääkehoitosuunnitelman päivityksessä farmaseutti voi olla apuna päivitystarpeiden kartoittamisessa tai sisällön tuottamisessa esim. riskilääkelistaan tai lääkkeiden säilytykseen liittyen.

Palvelu tuotetaan aina yhdessä määritellyn tarpeen mukaan.

Lääkehoitosuunnitelman jalkautus

Lääkehoitosuunnitelma kannattaa aina jalkauttaa henkilöstölle kun halutaan varmistua ohjeiden yhtenevästä tulkinnasta yksikössä. Farmaseutti auttaa tunnistamaan ja perehdyttämään erityistä huomiota vaativat lääkehoidon riskikohdat ja tarvittavat toimenpiteet.

Lääkehoitosuunnitelman auditointi

Asiantuntijafarmaseutin auditointi on puolueeton ja tuo näkökulmaa lääkehoidon käytännön järjestämisen arviointiin. Auditoinnissa esiin nousseet huomiot voi ottaa kehittämistyön kohteiksi, helpottamaan laadun johtamista. Auditointi suunnitellaan aina yksikön tarpeisiin ja voi sisältää mm. konsultointia tai itsearviointikyselyn hoitajille.

Henkilöstön osaaminen

Osaava henkilöstö on sitoutunutta ja tuo vakautta yksikön toimintaan. Lääkehoitoon osallistuvan henkilökunnan osaaminen ja vastuut huomioidaan lääkehoitosuunnitelmassa ja kartoiteteaan  tarvittava täydennyskoulutus.

Tutustu monipuoliseen OmaPro-koulutustarjontaan!

Hoitajille suunnatut asiantuntijafarmaseutin koulutukset 

 • Muistisairauksien lääkehoito
 • Iäkkäiden kivunhoito
 • Ikääntymismuutokset ja iäkkäille riskialttiit lääkeaineryhmät
 • Lääkehoidon erikoistilanteita -nielemisvaikeudet
 • Turvallisuuskulttuurin merkitys ja kehittäminen

Koulutustallenne 60 € / yksikkö (alv 24%).

Hoitajille suunnatut ravitsemusasiantuntijan koulutukset

 • Voimaa ja terveyttä ruuasta
 • Palvelutalossa asuvien ravitsemus ja lääkehoito
 • Kotihoidon piirissä olevien ravitsemus ja lääkehoito
 • Lääkehoidon ja ravitsemuksen yhteensovittaminen iäkkäillä
 • Kliiniset ravintoainevalmisteet ja niiden käyttö iäkkäillä
 • Aivoterveyttä tukeva ruokavalio
 • Ikääntyvien neste- ja suolatasapaino
 • Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy ravitsemuksella
 • Ruokavalio lääkehoidon tukena – verenpaine, kolesteroli ja tyypin 2 diabetes
 • Alzheimerin taudin varhaisvaiheen hoito – ravitsemus ja lääkkeet

Koulutustallenne 60 € / yksikkö (alv 24%).

Katso tästä klippi muistisairaudet-koulutustallenteesta:
Pyydä tarjous!