EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018.

Pharmac ylläpitää asiakkaiden ja sidosryhmien yhteyshenkilöiden tietoja asiakas- ja sidosryhmärekisterissä. Tietoja ylläpidetään ja käsitellään ensisijaisesti asiakkaan kanssa sopimuksilla sovittujen tehtävien ja asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi. Pharmac noudattaa kaikissa omissa järjestelmissään tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, ja tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Pharmacin asiakas- ja sidosryhmärekisteriin on talletettu, sekä oikeus pyytää tietoja korjattavaksi tai poistettavaksi. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä .

Pharmacin tietosuojaselosteeseen voit tutustua oheisesta linkistä.


Kaikki kirjoitukset